„Pogranicze równych szans”

„Pogranicze równych szans”

Status projektu:

Grantodawcą projektu jest Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Okres realizacji projektu: październik 2012 – wrzesień 2014

Grantobiorcy:

Celem projektu jest:

 • zwiększenie aktywności obywatelskiej osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z woj. lubelskiego i dolnośląskiego oraz wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury społecznej i publicznej przez osoby niepełnosprawne poprzez dialog obywatelski z organami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za realizację polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych jako grupy dyskryminowanej.

Uczestnicy projektu:

 • osoby niepełnosprawne z Zamojszczyzny, Dolnego Śląska oraz z Newcastle w Wielkiej Brytanii
 • rodziny wychowujące osoby niepełnosprawne na Zamojszczyźnie i Dolnym Śląsku
 • przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku

Głównymi działaniami projektu są:
I. Kampania informacyjna.

 • Lokalne akcje z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 5 maja oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia;
 • Regionalne akcje z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 5 maja oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia;
 • Produkcja i rozpowszechnienie filmów dokumentalnych;
 • Konferencja w Zamościu prezentująca rozwiązania brytyjskie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym  w kwestiach wspieranego zatrudnienia oraz wspieranego zamieszkania oraz uniwersalnych przestrzeni publicznych;
 • Promocja projektu poprzez zamieszczanie informacji na temat działań projektowych  na stronach WWW realizatorów projektu.

II. Warsztaty dla uczestników projektu.

 • Warsztaty aktywności obywatelskiej dla rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych i dorosłych osób niepełnosprawnych;
 • Warsztaty edukacji obywatelskiej dla młodzieży niepełnosprawnej (Międzynarodowe warsztaty polsko-brytyjskiej młodzieży; niepełnosprawnej, lokalne warsztaty podnoszące kompetencje społeczne młodzieży z Zamojszczyzny i Dolnego Śląska);
 • Warsztaty dla realizatorów i  przedstawicieli administracji publicznej (samorząd lokalny i regionalny z Zamojszczyzny i Dolnego Śląska).

III. Prezentacja problematyki osób niepełnosprawnych, w tym inwentaryzacji barier i propozycji rozwiązań problemów społecznych na:

 • Posiedzeniach Sesji Rad Gmin/Miast;
 • Posiedzeniach Sejmików Wojewódzkich.

IV. Upowszechnienie  wypracowanego na poziomie lokalnym modelu „Niepełnosprawny- Pełnoprawny Obywatel”.

 • opracowywanie raportów z działań przeprowadzonych na poziomie lokalnym;
 • przekazywanie raportów na poziom regionalny w celu upowszechnienia
 • upowszechnianie wypracowanego lokalnego modelu „Niepełnosprawny-Pełnoprawny Obywatel” w regionie.

DOKUMENTY z jakimi warto się zapoznać:

Skip to content