Misja stowarzyszenia

Misja stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia jest prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, w których żyje osoba z niepełnosprawnością, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania.

Skip to content