Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne

foto_wtz_ctr_Litomska

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne (CTR)

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne (CTR)
Stowarzyszenia Ostoja

ul. Litomska 10,
53-641 Wrocław

Filie

ul. Kilińskiego 30
55-300 Środa Śląska
tel. 71/396-66-68

ul. Stawowa 1A
50-015 Wrocław
tel. 71/344-78-02

Kierownik
Witold Chomiszczak,
tel.: 785-409-000,
e-mail: w.chomiszczak@ostoja.org.pl

Z-ca Kierownika
Rachel Gundlach-Fober
tel.: 601-343-488
e-mail: ctr@ostoja.org.pl

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne we Wrocławiu i Środzie Śląskiej, prowadzi działania aktywizujące młodzież niepełnosprawną – uczestniczy w nich ponad 100 osób. Nadrzędnym celem zajęć terapeutycznych jest praca nad usamodzielnianiem ich uczestników przez sukcesywne poszerzanie i doskonalenie ich kompetencji społecznych, zawodowych oraz indywidualnych zainteresowań.

Projekt Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne jest realizowany w ramach środków rozdysponowanych w konkursach PFRON. 

Jednym z głównych celów działalności Centrum jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy młodzieży, stworzenie warunków do równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, z podjęciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy włącznie, a także włączanie jej w lokalne środowiska rówieśnicze.

Program obejmuje treningi umiejętności osobistych, społecznych i przygotowania do aktywności zawodowej.

Naszą ofertę wzbogacamy również o zajęcia sportowe (np. zajęcia na basenie), fizykoterapeutyczne, muzyczno-wokalne oraz kulturalne. Swoje uzdolnienia uczestnicy zajęć mogą rozwijać w zespole wokalno-instrumentalnym DRUGI DZIEŃ TYGODNIA.

Rodzaje zajęć dostosowujemy do potrzeb i preferencji uczestników, oto aktualne propozycje zajęć:

 • zajęcia kulinarne
 • ceramika
 • arteterapia
 • rękodzieło
 • sztuka użytkowa
 • zajęcia teatralne
 • choreoterapia
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia fotograficzne – zapraszamy na naszego bloga
 • zajęcia żeglarskie
 • zajęcia muzyczno-wokalne
 • komunikacja społeczna
 • umiejętności społeczne
 • klub podróżnika
 • basen
 • kręgle
 • trening piłki nożnej
 • rehabilitacja funkcjonalna
 • język angielski
 • zajęcia indywidualne: psycholog, rehabilitant, pedagog specjalny,
 • grupa filmowa OSTOJA TV (filmowanie i montaż)
 • warsztat umiejętności pracowniczych
 • filozofia
 • popkultura

Siedziba Centrum znajduje się we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 10. Zajęcia tu odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.30-18.30.

Zajęcia dla kilkunastu osób odbywają się również w filii w Środzie Śląskiej, przy ul. Kilińskiego 30 w godzinach 15:30-18:30, ponadto realizujemy również wsparcie w placówce przy ul. Stawowej 1 a we Wrocławiu, z którego korzysta około 30 osób w godzinach 7:00-15:00.

Co roku organizujemy dla naszych uczestników obozy terapeutyczno – wypoczynkowe, które są kontynuacją całorocznych programów. Od kilku już lat są to Żeglarskie Obozy Harcerskie, Są one dla naszych uczestników swoistymi obozami przetrwania, gdzie czynności muszą oni wykonywać samodzielnie, ewentualnie przy niewielkim wsparciu terapeutów (rozbicie namiotów, rozstawienia łóżka polowego (kanadyjki), przygotowanie infrastruktury obozu, przygotowywanie posiłków, pranie odzieży).

Od 2011 roku organizujemy Dolnośląski Festiwal Kreatywnego Działania KREACJA. Jest to festiwal, w którym osoby z niepełnosprawnością prowadzą warsztaty artystyczne dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska.

Od 2006 roku w ramach działań Centrum uczestnicy biorą czynny udział w SLOT ART FESTIVAL.

Od 2006 roku organizujemy Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Od 2002 do 2016 roku utrzymywaliśmy stałą współpracę ze szkołą Michael College z Bredy (Holandia), organizowaliśmy coroczne wymiany młodzieży z Wrocławia i Bredy.

W latach 2009-2016 realizowany był projekt mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych, którego celem było maksymalne usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych.

Wiosną i jesienią organizujemy też kilkudniowe rajdy górskie, byliśmy już w Beskidzie Niskim, Górach Izerskich, Karkonoszach i Górach Suchych.

W ramach Centrum bierzemy udział w projektach międzynarodowych z inicjatywy własnej lub na zaproszenie (m.in. Kraisau), bierzemy udział w corocznych obchodach Święta Sportu w Berlinie, współpracujemy z organizacja Paprsek z Pragi oraz Boissor – organizacją z Luzech we Francji.

Ostatnim z projektów realizowanym w ramach działań Centrum jest projekt teatralny pod nazwą „Integracyjne Warsztaty Teatralne”.

Jednym z najbardziej specyficznych działań Centrum są rejsy morskie i po jeziorach organizowane od kilku lat. Szczególnie istotny jest fakt, że w niektórych z rejsów biorą udział osoby z niepełnosprawnością ruchową.

W ramach działań Centrum placówka oferuje usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością.

Procedura przyjęcia do Centrum:
Każda osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności może zostać uczestnikiem zajęć Centrum oraz korzystać z innych proponowanych form wsparcia. Więcej informacji udzieli Państwu kierownik Centrum: Witolda Chomiszczak, pod numerem tel: 785-409-000.

Uwaga! W bieżącym projekcie uczestnikami Centrum mogą być osoby korzystające z Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej Ostoja oraz Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne Stowarzyszenia „OSTOJA” ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław.

Do placówki prowadzi wejście usytuowane z przodu budynku. Droga komunikacyjna prowadząca do wejścia, do placówki pozbawiona jest przeszkód tj. schody lub wysokie oprogowanie – umożliwiając swobodny podjazd.

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się winda umożliwiająca swobodny wjazd na I piętro osobom poruszającym się na wózku oraz osobom z ograniczoną mobilnością. Przyciski sterujące znajdują się na wysokości umożliwiającej samodzielne skorzystanie z urządzenia osobom poruszającym

się na wózku. Pracownicy Stowarzyszenia Ostoja asystują w czasie poruszania się windą wszystkim wymagającym takiego wsparcia osobom.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Stowarzyszenia Ostoja.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na terenie budynku znajdują oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej Ostoja oraz Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne Stowarzyszenia „OSTOJA” ul. Klilińskiego 30, 55-300 Środa Śląska.

Do placówki prowadzi wejście usytuowane z tyłu budynku (wejście od podwórka) .

Przy tylnym wejściu do budynku znajduje się szeroka rampa podjazdowa o nachyleniu umożliwiającym swobodny podjazd .

W budynku, na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Przestrzeń placówki zamyka się w parterze budynku.

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Stowarzyszenia Ostoja.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na terenie budynku znajdują oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Skip to content