Nasza historia

Historia stowarzyszenia

Od 1993 roku Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „OSTOJA” (aktualnie Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami) prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin.

Z roku na rok stopniowo rozszerzaliśmy naszą działalność, starając się odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez rodziny wychowujące dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Wyrażało się to w kontynuowaniu działań, które wpisały się na stałe do naszego kalendarza oraz podejmowaniu coraz to nowych wyzwań.

Kalendarium

Rok 2024
 • prezentacja filmu "Myślę, że nie stało się nic" (reż. Fila Van Nunen) w Kinie Nowe Horyzonty - dokumentu powstałego w wyniku wieloletniej współpracy Stowarzyszenia OSTOJA oraz Michael College z Bredy w Holandii
Rok 2023
 • Stowarzyszenie OSTOJA obchodzi 30-lecie swojej działalności
Rok 2022
 • Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na lata 2022-2026
 • Remont części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w tym powstanie pierwszej na terenie miasta Wrocławia komfortki (pomieszczenia pielęgnacyjnego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością)
Rok 2021
 • Program Wspomaganego Zatrudniania TRENER jest od 20 lat na rynku polskim dzięki zaangażowaniu Prezes Małgorzaty Gorący – inicjatorce tej formy wsparcia w Polsce
 • Wychodzi pierwszy numer cyfrowego wydania mini magazynu „Życie Ostoi”
 • Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał Certyfikat Wrocławskiej Sali Doświadczania Świata wydany przez Polskie Centrum Snoezelen 
Rok 2020
 • Spektakl Teatru OSTOJA „(k)Raj” w reż. Agnieszki Bresler kwalifikuje się na ważny Festiwal Teatralny Kontrapunkt w Szczecinie (niestety rozwój pandemii uniemożliwia pokaz)
 • Wszyscy dzielnie walczymy o przetrwanie w pandemii
Rok 2019
 • Utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Zespole Placówek Edukacyjnych OSTOJA we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej
 • Zainicjowanie pierwszego dużego projektu usług asystenckich
Rok 2018
 • Pierwszy, samodzielnie realizowany projekt Trenera Pracy Wspomaganej
 • Stowarzyszenie świętuje swoje 25-lecie istnienia
 • Pokaz spektaklu Teatru OSTOJA „2018: Odyseja Człowieczna” w reż. Agnieszki Bresler na Festiwalu Teatralnym ZWROT
 • Odebranie czeku o wartości 162 687,27 zł z rąk przedstawicieli Fabryki św. Mikołaja co pozwoliło ŚDS OSTOJA na utworzenie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata i wymianę dźwigu osobowego
Rok 2017
 • Pierwszy wyjazd do Łaz na warsztaty Artystyczne, który zapoczątkował regularną współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Rok 2016
 • Zainicjowanie prowadzenia projektów teatralnych i stworzenie grupy TeatrOstoja
 • Zmiana nazwy Stowarzyszenia z Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” na Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 • Stowarzyszenie OSTOJA staje się członkiem Polskiej Federacji Zatrudniania Wspomaganego
Rok 2014
 • Stworzenie samodzielnej placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie przy ul Robotniczej
Rok 2013
 • Powstanie pierwszych stałych mieszkań treningowych i wspieranych
Rok 2012
 • Organizacja placówek dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych w Środzie Śląskiej (grupy przedszkolne i rewalidacyjno-wychowawcze)
Rok 2011
 • Na początku roku dostosowano statut Stowarzyszenia do znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Rozpoczynamy profesjonalne przygotowania do ogólnopolskich mistrzostw w bocci
 • Zorganizowaliśmy I edycję KREACJI - Dolnośląskiego Festiwalu Kreatywnego Działania
Rok 2010
 • Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejne trzy lata
 • Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Goszczącej Wolontariatu Europejskiego Akredytacja obejmuje okres trzech lat
 • Realizujemy drugi projekt mieszkania treningowego
 • W Stowarzyszeniu powstaje Grupa Filmowa OSTOJA - osoby  z niepełnosprawnością wraz z terapeutami tworzą filmy dokumentalne i animacje
 • Stowarzyszenie wzięło udział w kampanii obywatelskiej "Jesteśmy Polakami", której celem było zwrócenie uwagi na problem braku równych szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do realizowania swoich planów i uczestnictwa w życiu społecznym
Rok 2009
 • W Stowarzyszeniu rozpoczyna działalność artystyczną nowy zespół muzyczny Maszyniści Dźwięku
 • Rozpoczynamy pilotażowy projekt mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych, gdzie przy wsparciu asystentów mieszkańcy mogą doświadczać samodzielności i zdobywać nowe umiejętności
Rok 2008
 • W listopadzie Stowarzyszenie uroczyście obchodzi jubileusz 15-lecia działalności
 • W ramach projektu SIEĆ MPD podejmujemy partnerską współpracę z organizacjami działającymi na rzecz rodzin z dziećmi z mpdz na terenie całego kraju - celem projektu jest wypracowanie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu
 • We wrześniu przy ulicy Stawowej 1a we Wrocławiu rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy OSTOJA z 30 miejscami dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Po remoncie budynku przy ulicy Litomskiej w działającym tam Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestniczy 95 osób
 • W Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 30 otworzyliśmy Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju dla około 50 dzieci do 7 roku życia
Rok 2007
 • Od stycznia zachodzą zmiany w naszej strukturze organizacyjnej - powołujemy jednostkę administracyjną do obsługi administracyjno-księgowej wszystkich przedsięwzięć Stowarzyszenia oraz wprowadzamy zmianę w organizacji wrocławskich warsztatów terapii zajęciowej (łączymy organizacyjne 2 wrocławskie warsztaty w jeden organizm), pozwoli to na bardziej sprawną i efektywną realizację założonych zadań
Rok 2006
 • Rozszerzona została działalność naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej od tego roku łącznie z oferty naszych warsztatów korzysta 110 osób niepełnosprawnych
 • Coraz większe sukcesy uczestnicy naszych placówek dla młodzieży odnoszą rozwijając swoje talenty jako członkowie grupy teatralnej SPLENDOR oraz grupy muzycznej PRZYSTANEK oraz jako uczestnicy wielu przedsięwzięć realizowanych we współpracy z lokalnymi instytucjami i placówkami kultury
 • Wolontariusze stowarzyszenia razem z grupą młodzieży niepełnosprawnej przygotowują i rozpoczynają realizację projektu "Tańczyć każdy może"
Rok 2005
 • Luty - organizacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny Stowarzyszenia otrzymał rekomendacje do realizacji rządowego programu pilotażowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie" na lata 2005 -2007
 • Rozwija się współpraca z PTC ERA - rozpoczęliśmy organizację cyklicznych ogólnopolskich spotkań podnoszących umiejętności kadry specjalistycznej pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
Rok 2004
 • Kwiecień - dar Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA pozwolił na realizację Sali Doświadczania Świata SNOEZELEN w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym we Wrocławiu
 • Listopad - Warsztat Terapii Zajęciowej i Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne przeprowadzamy z budynku przy ulicy Stawowej 1a do nowej siedziby przy ulicy Litomskiej 10 (budynek po zlikwidowanym żłobku)
 • Grudzień - rozpoczynają działalność 2 kolejne warsztaty terapii zajęciowej Stowarzyszenia: dla 30 osób we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 1a (WTZ OSTOJA II) i dla 25 osób w Środzie Śląskiej przy ulicy Kilińskiego 30 (WTZ OSTOJA III)
Rok 2003
 • Listopad - we Wrocławiu powstał Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35 uczestników (WTZ OSTOJA I)
 • Aktywnie współpracujemy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w realizacji pilotażowego projektu wspomaganego zatrudniania TRENER
Rok 2002
 • Od kwietnia do sierpnia - Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" wykonało remont budynku przy ulicy Górnickiego
 • Wrzesień - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny rozpoczął swoją działalność w nowej siedzibie (55 miejsc w pobycie dziennym)
 • Październik - przy ulicy Stawowej 1a rozpoczęło działalność Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne
 • Stowarzyszenie przyjęło nazwę skróconą OSTOJA - pomysłodawcą nazwy jest Katarzyna Owsiak
Rok 2001
 • We wrześniu zapadła decyzja o przekazaniu nam budynku przy ulicy Górnickiego 37a we Wrocławiu jako nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci
Rok 2000
 • Przy współpracy MEN i samorządu Miasta Wrocławia rozpoczęliśmy realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci do dziesiątego roku życia
Rok 1999
 • Utworzona została i rozpoczęła swoją działalność młodzieżowa grupa terapeutyczna w budynku przy ulicy Czajkowskiego we Wrocławiu
Rok 1998
 • Rok remontów popowodziowych
Rok 1997
 • Zarejestrowany został Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny i rozpoczął działalność w budynku przy ulicy Stawowej 1a w Wrocławiu w formie Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych dla dzieci z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością oraz młodzieżowych grup wsparcia
 • Od lipca rodzice i kadra Stowarzyszenia włączyli się aktywnie w akcję pomocy powodzianom organizowaną przez WSON
Rok 1996
 • Przenieśliśmy siedzibę Stowarzyszenia do Ośrodka przy ulicy Stawowej 1a
 • Od września Szkoła Podstawowa Nr 116 została szkołą gminną i funkcjonuje jako "szkoła bliźniacza" w Zespole Szkół Nr 1 na wrocławskim osiedlu Kozanów
Rok 1995
 • W lutym od Dolnośląskiej Fundacji "Pomoc Dzieciom" przejęliśmy Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny wraz ze Szkołą Podstawową Nr 116 przy ulicy Stawowej 1a we Wrocławiu
 • Przejęliśmy od Fundacji "Sprawni Inaczej" Osiedlowy Klub Terapeutyczny przy ulicy Budziszyńskiej 96a we Wrocławiu
 • W Środzie Śląskiej zorganizowaliśmy Ośrodek Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży "Poziomka"
 • W Oławie powstała Świetlica Integracyjna dla dzieci i młodzieży, a w Wołowie ośrodek dla dzieci przy przedszkolu "Słoneczko"
Rok 1994
 • Prowadziliśmy: hipoterapię, rehabilitację domową, zajęcia Pracowni Terapii Ręki i Mowy (przy ulicy Włodkowica 8 we Wrocławiu, w gościnnej Fundacji Nadzieja), turnusy rehabilitacyjne
 • Otworzyliśmy biuro przy ulicy Krowiej 1 we Wrocławiu
Rok 1993
 • W listopadzie nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia
Skip to content