Deklaracja dostępności architektonicznej

Deklaracja dostępności architektonicznej

Deklaracja dostępności architektonicznej budynków, w których mieszczą się placówki terapeutyczne Stowarzyszenia OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Siedziba Stowarzyszenia OSTOJA oraz Środowiskowy Dom samopomocy OSTOJA ul Stawowa 1a, 50-015 Wrocław

Do budynku prowadzi wejście od ul. Stawowej.

Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd, a w budynku jest dźwig osobowy dostosowana do przewozu wózków inwalidzkich z oznaczeniem w alfabecie brajla oraz systemem komunikacji awaryjnej.

W budynku, na klatce schodowej i przy schodach są zamontowane poręcze, ułatwiające przemieszczanie się zastosowano również oznaczenia sensoryczne.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na parterze i I piętrze budynku.

W budynku i wszystkich pomieszczeniach można poruszać się bez przeszkód – wejście bezprogowe. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników placówki.

W budynku brak pętli indukcyjnej, brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących, brak możliwości udostępnienia aplikacji mobilnej.

 

Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia Ostoja we Wrocławiu (Punkt Przedszkolny OSTOJA i Program Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) ul. Robotnicza 42b 53-608 Wrocław

Do budynku prowadzi wejście od ul. Robotniczej (za bramą wjazdową w lewo).

Budynek jest parterowy, nie ma schodów przy wejściu.

Do budynku prowadzą drzwi samozamykające się, wejście i wyjście za pomocą dzwonka uwalniającego zatrzask.

W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście pracowników oraz rodziców dzieci przebywających na zajęciach ambulatoryjnych, wyjście przez drzwi i okno usytuowane poniżej 1 m od poziomu podłogi, w stronę ogrodu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Ostoja oraz Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne Stowarzyszenia „OSTOJA” ul. Klilińskiego 30, 55-300 Środa Śląska.

Do placówki prowadzi wejście usytuowane z tyłu budynku (wejście od podwórka) .

Przy tylnym wejściu do budynku znajduje się szeroka rampa podjazdowa o nachyleniu umożliwiającym swobodny podjazd .

W budynku, na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Przestrzeń placówki zamyka się w parterze budynku.

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Stowarzyszenia Ostoja.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na terenie budynku znajdują oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

 

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Środzie Śląskiej, ul. Malczycka 4, 55-300 Środa Śląska.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Malczyckiej.

Przy wejściu do budynku nie ma schodów.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Ośrodka.

Podmiot zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Ostoja oraz Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne Stowarzyszenia „OSTOJA” ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław.

Do placówki prowadzi wejście usytuowane z przodu budynku. Droga komunikacyjna prowadząca do wejścia, do placówki pozbawiona jest przeszkód tj. schody lub wysokie oprogowanie – umożliwiając swobodny podjazd.

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się winda umożliwiająca swobodny wjazd na I piętro osobom poruszającym się na wózku oraz osobom z ograniczoną mobilnością. Przyciski sterujące znajdują się na wysokości umożliwiającej samodzielne skorzystanie z urządzenia osobom poruszającym

się na wózku. Pracownicy Stowarzyszenia Ostoja asystują w czasie poruszania się windą wszystkim wymagającym takiego wsparcia osobom.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Stowarzyszenia Ostoja.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na terenie budynku znajdują oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

 

Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia Ostoja we Wrocławiu (Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny ul. Górnickiego 37a, 50-337 Wrocław).

Do budynku prowadzi wjazd i wejście od ulicy Górnickiego.

Budynek jest 2 – kondygnacyjny (na piętro wjazd platformą windową dla osób niepełnosprawnych), brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku.

W budynku znajdują się na każdej kondygnacji toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście pracowników zgodnie z obowiązującym planem ewakuacji budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Skip to content