Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież

Od 30 lat wspieramy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Wczesna diagnoza, terapia, rehabilitacja, aktywizacja to nasze mocne strony. Widząc potencjał w drugim człowieku łatwiej nam dostrzec siłę i energię do działania w sobie.

Obecnie prowadzimy we Wrocławiu: Zespół Placówek Edukacyjnych w ramach którego realizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Punkt Przedszkolny oraz w Środzie Śląskiej: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny w ramach którego działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Przedszkole Specjalne.

Wiemy, jak ważny jest dobry start, więc działania na rzecz dzieci i młodzieży mają dla nas ogromne znaczenie.

Skip to content