Warsztat Terapii Zajęciowej

foto_wtz_ctr_Litomska

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
Stowarzyszenia Ostoja

ul. Litomska 10,
53-641 Wrocław
tel. 71/344-44-39

Kierownik
Robert Wieczorek
tel. 509 305 502
r.wieczorek@ostoja.org.pl

Zastępca kierownika

Aleksandra Jóźwiak
tel. 507 106 134
wtz.litomska@ostoja.org.pl

Koszty działalności są współfinansowane:
1) ze środków PFRON (90%)
2) ze środków Gminy Wrocław (10%)

Głównym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego uczestnika (indywidualnym programom rehabilitacyjnym) oraz szerokiej ofercie pracowni w Warsztacie uczestnicy rozwijają nowe umiejętności zawodowe i społeczne a także utrwalają już zdobyte.

W naszym Warsztacie prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne w następujących pracowniach:

 • ceramicznej
 • manufaktury
 • arteterapii i rękodzieła
 • fotograficznej
 • gospodarstwa domowego
 • komputerowo-poligraficznej
 • umiejętności osobistych
 • muzykoterapii
 • przygotowania zawodowego
 • porządkowej
 • ogrodniczo-wikliniarskiej
 • rzemieślniczej
 • digitalizacji

Ponadto każdy uczestnik bierze udział w zajęciach indywidualnych lub/i grupowych z psychologiem, logopedą, rehabilitantem oraz reedukatorem.

Warsztat prowadzi zajęcia w systemie pobytu dziennego: od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie (zajęć terapeutycznych z uczestnikiem) przez cały rok.

W 6 pracowniach zajęcia odbywają się w grupach 10 osobowych (z 2 terapeutami w każdej), natomiast w 7 pracowniach zajęcia odbywają się w 5 osobowych grupach( z 1 terapeutą).

Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę: terapeutów zajęciowych, pedagogów specjalnych, muzykoterapeutę i arteterapeutów.

Proces zatrudniania absolwentów WTZ odbywa się we współpracy z Trenerami Pracy Wspomaganej działającymi przy Stowarzyszeniu OSTOJA we Wrocławiu.

Każda dorosła osoba niepełnosprawna, po skończonym obowiązku edukacji może zostać uczestnikiem zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ).

Jedynym warunkiem jaki musi spełnić jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do Warsztatu Terapii Zajęciowej, wypełnienie wniosku o przyjęcie do WTZ oraz ankiety informacyjnej.

Uczestnikami WTZ mogą być osoby dorosłe z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które chcą podjąć proces aktywizacji społecznej i zawodowej.

Pracownia arteterapii jest przestrzenią, która w załozeniu ma być przyjazna dla wszystkich osób, które się w niej pojawiają. W pracowni tworzą niezwykli, choć tak zwyczajni ludzie „Artyści Codzienności”, którzy są niezwykle wrażliwi, otwarci na sztukę i proces twórczy w jednej z najważniejszych dziedzin, mianowicie: sztuce dnia powszedniego, która powstaje bez cenzury ego, ufnej i spontanicznej.

Terapeutki podczas zajęć proponują różnorodne techniki plastyczne aby finalnie uczestnik miał możliwość do ekspresji plastycznej, która jest optymalnie dostosowana do jego indywidualnych predyspozycji i możliwości.

Głównym założeniem pobytu w pracowni jest wyciszenie i skupienie uwagi. Tutaj, podobnie jak w innych pracowniach uczestnicy rozwijają takie cechy jak cierpliwość, kreatywność i pracowitość.

Część prac jest wynikiem fantazji i interpretacji rzeczywistości uczestników pracowni, a niektóre inspirowane są twórczością wielkich mistrzów malarstwa.

Świat kolorów pomaga nam w codziennym życiu, odkrywania nowych horyzontów oraz piękna otaczającego świata. Tworzyć obrazy można na wiele sposobów a za ich pomocą można opowiedzieć każdą historię.

Jak powstaje ceramika? Do tego potrzebna jest glina i piec oraz chęci i wyobraźnia naszych terapeutów i uczestników. Tak powstają nasze „małe” arcydzieła.

Pracownia ceramiczna prowadzi zajęcia z wykorzystaniem gliny różnego rodzaju(szara, szamotowa, czarna, biała itp.), ciastoliny, masy porcelanowej oraz gliny samoutwardzalnej.

Uczestnicy mają szanse poznać różne metody pracy w glinie i doskonalić dotychczas nabyte umiejętności. Techniki pracy w glinie, jakie oferuje pracownia to: formowanie z płata, modelowanie, budowanie z wałków. Prace które zostają wykonane są później szkliwione przez uczestników i wypalane w naszym piecu.

Tworzymy przeróżne wyroby: miski, talerze, kubki, mydelniczki i różnego rodzaju figurki itp.

Większość prac można zobaczyć podczas okolicznościowych kiermaszów oraz organizowanych przez WTZ wystaw prac.

Podczas pracy w naszej pracowni rozwijana jest :

 • wyobraźnia, kreatywność i twórcze myślenie,
 • usprawniana koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz motoryka mała,
 • doskonalona koncentracja uwagi i spostrzegawczość,
 • ćwiczymy dokładność, cierpliwość, punktualność, odpowiedzialność za przydzielone zadanie i używany sprzęt,
 • doskonalona umiejętność pracy i współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów,
 • możliwość rozładowania napięcia emocjonalnego oraz stresu.

Głównym celem pracowni fotograficznej jest tyle nauka obsługi aparatu fotograficznego czy wykonywania zdjęć co wzbudzanie, zachęcanie do kreatywności, innego postrzegania świata poprzez pracę z szeroko rozumianym obrazem fotograficznym.

Podczas pracy uczestnicy mają możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem technik fotograficznych.

Uczestnicy tworzą swoje prace za pomocą technik bezkamerowych przy pomocy dawnych technik powielania obrazu, korzystają z analogowej ciemni fotograficznej oraz ze współczesnych technik cyfrowych.

Uczestnik w pracowni dostaję przestrzeń do dowolnej interpretacji obrazu oraz badania tego w jakim obszarze czuje się najpewniej.

Ważnym aspektem pracy jest także, ćwiczenie koncentracji, uważności oraz wyciszenia.

W pracowni Gospodarstwa Domowego praca dzieli się na:

 • prace porządkowe związane z naczyniami (mycie ręczne, polerowanie sztućców, przygotowanie wózka kelnerskiego, obsługa sprzętów itp.)
 • przygotowanie potraw (sporządzanie listy zakupów, zakupy w sklepie, krojenie, obieranie, gotowanie, smażenie itp.)
 • elementy savoir-vivre (posługiwanie się nożem i widelcem, kultura osobista przy stole, nakrywanie do stołu itp.)

Głównym celem pracowni komputerowo-digitalizacyjnej jest poznanie oraz zdobycie umiejętności posługiwania się urządzeniami i programami komputerowymi i digitalizacyjnymi.

Podczas zajęć wprowadzone zostają podstawy budowy i zasady działania urządzeń komputerowo-digitalizacyjnych, obsługa urządzeń komputerowo-digitalizacyjnych, przyswajane zostają podstawowe funkcje programów do obróbki zdjęć i tekstu. Uczestnicy korzystają również w pracowni ze skanera wraz z programem do obsługi urządzenia.

Przy komputerze pracujemy z tekstem wykorzystując Word-a oraz programy edukacyjne. W programach edukacyjnych wykonujemy różne ćwiczenia, które stymulują i rozwijają naszą sprawność psychofizyczną.

Wykorzystujemy także urządzenia poligraficzne: drukarkę, kserokopiarkę, laminator, bindownicę, gilotynę. Dzięki temu możemy wykonać kartki okolicznościowe, gazetkę, kalendarze, dyplomy a także zaproszenia.

Dzięki tej pracowni nabywamy różnorodnych umiejętności, które możemy później wykorzystać i zwiększyć naszą szanse na pracę w biurze.

Motto pracowni to : „Działajmy i róbmy coś, nawet z niczego”.

W Manufakturze tworzymy rękodzieło artystyczne, uczymy się nadawać nowe znaczenie rzeczom pozornie niepotrzebnym, zgodnie z mottem pracowni i w myśl idei „zero waste” dla ekologii i świata.

Tworzymy biżuterię: kolczyki, bransoletki, wisiorki. Ozdabiamy magnesy, breloczki, zakładki do książek, pudełka. Odnawiamy i zdobimy stare meble. Tu zrobisz również prace okolicznościowe: stroiki, ozdoby i kartki świąteczne, a także łapacze snów i dzwonki wietrzne.

Nauczysz się również szyć oraz wielu innych rzeczy tworzonych za pomocą rąk. Tutaj zajmujemy się także organizacją Andrzejek, Walentynek,balu karnawałowego i innych ciekawych imprez.

W Manufakturze zawsze jest kolorowo i dużo się dzieje.

Pracownia muzyczna liczy  pięciu uczestników. Zajęcia nakierowane są na „wolne” zadania i ćwiczenia motywacyjno-relaksacyjno-uwrażliwiające z szeroko pojętym dźwiękiem/głosem z wykorzystaniem podstawach elementów dzieła muzycznego tj. rytm, melodia, tempo, dynamika itp.

Pracownia pełni rolę bardziej rewalidacyjno-opiekuńczą z nastawieniem na aktywizację społeczną a niżeli zawodową. Praca nakierowana jest na grupę to zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem programów indywidualnych i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Orkiestra

W ramach pracowni działa także orkiestra – Maszyniści Dźwięku. Orkiestra skierowana jest do tzw. „świadomie zainteresowanych” uczestników którzy z własnej woli ponad programowo zgłaszają chęć pracy w zespole. Praca w orkiestrze polega na samodzielnym wydobywaniu dźwięków z instrumentów archaicznych, nauce tekstów a także z akompaniamentu własnego ciała (śpiew, klaskanie, tupanie, gwizdanie, itp. itd.). Idea grupy oparta jest o żywą samodzielną prezentację „muzyki-sztuki”, której aranżacje przybierają formę koncertu, impresji, performance, instalacji, wystawy itp. Gra w orkiestrze jest sztuką uczenia się komunikacji między ludźmi. Repertuar ( muzyka i teksty) jest autorski, i jest dziełem samych uczestników. Głównym celem orkiestry, po przez pracę w grupie jest przygotowanie uczestnika pod kontem aktywizacji zawodowej. Konsekwencją i „nagrodą” za zrealizowane pomysły i wykonaną pracę są występy publiczne. Orkiestra posiada na swoim koncie szereg koncertów od okolicznościowych po festiwale regionalne jak i ogólnopolskie na których to zdobyła liczne wyróżnienia.

www.facebook.com/MaszynisciDzwieku

Instrumenty

Pracownia w głównej mierze wyposażona jest w instrumenty archaiczne/etniczne głównie w stroju pentatonicznym. Ale również można w niej znaleźć klasyczne instrumenty tj. gitara, klawisze, flety. W naszej pracowni wykorzystujemy także instrumenty zbudowane przez nas z tzw. materiałów-dźwięków wtórnych które adoptujemy z otaczającej nas przestrzeni tj. minerały (np. kamienie, glina, piasek itp.), rośliny (np. drewno, ziarna, łupiny, tykwy, itp.), zwierzęta (np. muszle, pióra, wełna itp.), surowce wtórne (papier, metale, ceramika, plastik itp.), żywioły (np. woda, powietrze, itp.) a także akompaniament własnego ciała.

Metodyka/dydaktyka

Program terapii jak i charakter pracowni opiera się głównie na metodach i technikach pedagogiki waldorfskie/antropozoficznejj, muzykoterapii klasycznej, muzykoterapii dogłębnej-komórkowej

Muzykoterapeuta
Tomasz Niewiadomy

Agnieszka (uczestniczka zajęć) o pracowni: „W Ostoi zajęcia prowadzi Tomasz. Zajmuje się muzykoterapią, uczy grać na instrumentach. Muzykoterapia polega na relaksie, odprężaniu. Ta muzyka powoduje, że człowiek jest wyluzowany, wypoczęty, zrelaksowany, odprężony. Tomek jest uzdolnionym muzykiem. Ma talent.”

Głównymi obszarami naszych zainteresowań i przedmiotami działań podejmowanych w pracowni są zwierzęta, rośliny i naturalne surowce, które wykorzystujemy w codziennych działaniach w pracowni.

Surowce naturalne: wykorzystujemy rattan i wiklinę do wyplatania koszyków, lamp, elementów dekoracyjnych, drewno wykorzystujemy do podstaw koszyków, do produkcji zegarów i do wykonywania transferów na drewnie.

Rośliny: pielęgnujemy rośliny pokojowe, nawozimy, sadzimy kwiaty i zioła, grabimy liście, kosimy trawę, przekopujemy ziemię pod rabatki, siejemy i sadzimy rośliny ogrodowe, pielęgnujemy skalniaki.

Zwierzęta: pielęgnacja żółwi (mycie kamieni i brodzików, zmiana wody, karmienie), rozpoznawanie objawów chorobowych, wizyty u weterynarza, wspólne zakupy pokarmu i akcesoriów dla zwierząt. Jak również organizowanie akcji: Zbieraj makulaturę na cele pomocowe dla potrzebujących zwierząt, zbiórka rzeczy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, segregacja odpadów w Ośrodku.

Oprócz zajęć ściśle związanych ze specyfiką pracowni odbywają się tu również zajęcia reedukacyjne i ruchowe: gry, zabawy i krzyżówki o tematyce przyrodniczej i nie tylko, nauka podpisywania się na liście obecności, ćwiczenie pisania, czytania, liczenia, obsługi zegara i kalendarza, podtrzymywanie umiejętności szkolnych oraz treningi ekonomiczny, komunikacji miejskiej, umiejętności interpersonalnych, organizacji czasu, higieniczny, społeczny.

Zadaniem profilowym pracowni porządkowej jest dbanie o stan techniczny oraz estetykę terenu placówki Warsztatu Terapii zajęciowej. W zakres prac wchodzi m.in utrzymanie porządku pracowni oraz w pomieszczeniach warsztatowych typu: łazienki, WC, hol, klatka schodowa, śmietnik.

Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę dotyczącą sprzątania, w tym podejmują się nauki posługiwania się: miotłą, mopem, odkurzaczem, szufelką i zmiotką, środkami czyszczącymi, pralką oraz sprzętami sanitarnymi.

W pracowni porządkowej wyrabiany jest również nawyk segregacji odpadów, makulatury, tworzyw sztucznych, metali i szkła.

Celem pracowni jest aktywizacja uczestników oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy, nauka podstawowych zasad BHP, nauka gospodarności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywane obowiązki oraz uwrażliwienie na przyrodę i środowisko naturalne.

Pracownia przygotowania zawodowego pomoże Ci: 

 • Odkryć Twoje mocne i słabe strony
 • Wzmocnić wiarę we własne siły i możliwości
 • Sprecyzować Twoje preferencje, umiejętności i ograniczenia (Co najlepiej umiesz robić? Co najbardziej lubisz robić? Czego nie możesz wykonywać?)
 • Określić Twoje oczekiwania zawodowe
 • Ocenić uzdolnienia zawodowe
 • Rozwijać zdolności i zainteresowania
 • Opracować indywidualny plan rozwoju osobistego
 • Kształtować właściwy stosunek do pracy
 • Poznać metody i techniki poszukiwania pracy
 • Napisać życiorys, list motywacyjny, podanie o pracę, CV, wypełnić formularze niezbędne przy zatrudnieniu
 •  Przygotować się do rozmowy z pracodawcą
 • Określić wartości płynące z podjęcia pracy
 • Nabyć umiejętności współpracy w grupie
 • Skorzystać z oferty praktyk zawodowych i zdobyć nowe doświadczenia

W pracowni przygotowania zawodowego możesz:

 • Uzyskać informacje na temat możliwości podjęcia praktyk lub zatrudnienia na otwartym rynku pracy w programie „Trener” lub we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej
 • Skontaktować się i nawiązać współpracę z trenerami pracy wspomaganej

Nowość!

W pracowni Przygotowania Zawodowego w ramach przerywników w pracy grupowej i indywidualnej podczas zajęć przygotowaliśmy nową ofertę: tkactwo. Jest to nowa forma pracy, ekspresji twórczej a także nauka działania od pomysłu do efektu, czyli konsekwencji i wytrwałości. Umiejętności tak bardzo potrzebnych na rynku pracy.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do pracowni PZ

REHABILITACJA – pracownia/ sala gimnastyczna/ kuźnia dobrej kondycji. Nasze motto: „SUKCES wymaga dobrej kondycji”.
Staramy się, aby wysiłek przynosił efekty i satysfakcję, a nasi uczestnicy wychodzili na rynek pracy przygotowani psychofizycznie.

Do celu dążymy przede wszystkim przez systematyczność, mobilizację i motywację oraz zorganizowanie.

Nasza sala gimnastyczna zaopatrzona jest w sprzęt do ćwiczeń siłowych (masa, rzeźba), przyrządy do ćwiczeń wytrzymałościowych (kondycja), grubszy oraz drobny sprzęt do ćwiczeń posturalnych i manualnych (prawidłowa postawa oraz umiejętności). Do gier zespołowych (praca w zespole) wykorzystujemy boiska i infrastrukturę sportową położoną przy naszym ośrodku. Prowadzimy rehabilitację grupową i indywidualną, z indywidualnym podejściem do potrzeb i możliwości każdego uczestnika warsztatu.

W nasze placówce zajęcia rehabilitacyjno – sportowe są bardzo lubiane, gdyż przez salę gimnastyczną przewija się, obowiązkowo, dziennie, około 30 uczestników.

Dodatkowo w ramach rehabilitacji, chętni mogą brać udział w treningach biegowych 3 razy w tygodniu. Dzięki tej inicjatywie zawiązało się Koło Biegaczy Wokoło.

To również tu, w trudzie i znoju, wykuwa się i powstaje raz do roku – Turniej Piłki Nożnej TURGOL dla ośrodków pomocowych z Dolnego Śląska.

Jeden z uczestników tak opowiada o pracowni: „W pracowni rzemieślniczej uczymy się jak zrobić z drewna karmnik, ramki, stoły i inne drobne meble. Uczymy się ciąć drewno, przybijać gwoździe. Czasami odnawiamy i czyścimy stare meble”.

Opisy kolejnych zdjęć:

 • nasza ekipa
 • drabinka do ćwiczeń
 • lustro
 • podjazd dla wózków
 • szafka na buty
 • pudełka na wkręty
 • stolik
 • stolik na telewizor
 • tablice informacyjne 

Zapraszamy do pracowni umiejętności osobistych. Tutaj ćwiczymy i rozwijamy naszą samodzielność.

Zaczynamy od czynności najprostszych: robienie kanapek, umycie, zębów, wyczyszczenie butów, po te trudniejsze: zapamiętanie adresu zamieszkania, daty urodzenia, jak dojechać z domu na zajęcia do WTZ, jak korzystać z komunikacji miejskiej, bezpieczne poruszać się po mieście.

Ćwiczymy też jak wezwać pogotowie ratunkowe i pomóc osobie nieprzytomnej (również ćwiczenia praktyczne). Naszą samodzielność wypróbowujemy na wyjazdach jedno i kilkudniowych (wspólnie z pracownią manufaktury) – trzeba spakować plecak, kupić bilet na przejazd, zrobić kanapki w schronisku czy zamówić obiad w restauracji. Dodatkowo sprzątamy, liczymy pieniądze, robimy zakupy, szyjemy i prasujemy – utrwalamy umiejętności szkolne. To oczywiście nie wszystko…

Pozdrawiamy i do zobaczenia w naszej pracowni.

To miejsce indywidualnych zajęć. Uczestnicy podczas zajęć z Basią i Agnieszką ćwiczą poprawne i swobodne wypowiadanie się.

Uczą się korzystać z komunikacji alternatywnej i wspomagającej (symboli PCS).Utrwalają i rozwijają swoje wiadomości szkolne, tj. czytanie, pisanie, liczenie, orientacja w czasie i przestrzeni

Służy uczestnikom w rozwiązywaniu różnych problemów zdrowotnych tj. zaopatrywaniu drobnych skaleczeń, ulżeniu w dolegliwościach bólowych, kontroli ciśnienia, temperatury czy wagi ciała.

W gabinecie pielęgniarki, uczestnicy spotykają się również na pogadankach o zdrowiu, czy treningach higienicznych tj: mycie zębów, rąk, nauce obcinania paznokci.

Ciekawostką jest także suszenie roślin na herbaty ziołowe, które później posłużą w dolegliwościach trawiennych, bólowych bądź wzmocnią organizm.

Gabinet psychologów w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest klimatycznym, spokojnym miejscem pełnym roślin, w którym emocje, myśli i rozmaite trudności uczestników mogą znaleźć prawdziwą ostoję.

To właśnie w tym miejscu psychologowie – Martyna i Michał zapewniają wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych spotkań, a także szeroko rozumiane oddziaływania psychologiczne takie jak min. interwencja kryzysowa i pomoc w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych na terenie warszatu.

W tym gabinecie oceniane są także zdolności intelektualne uczestników za pomocą testów psychologicznych, a także prowadzone są rozmowy z opiekunami i rodzicami.

Warsztat Terapii Zajęciowej Ostoja oraz Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne Stowarzyszenia „OSTOJA” ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław.

Do placówki prowadzi wejście usytuowane z przodu budynku. Droga komunikacyjna prowadząca do wejścia, do placówki pozbawiona jest przeszkód tj. schody lub wysokie oprogowanie – umożliwiając swobodny podjazd.

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się winda umożliwiająca swobodny wjazd na I piętro osobom poruszającym się na wózku oraz osobom z ograniczoną mobilnością. Przyciski sterujące znajdują się na wysokości umożliwiającej samodzielne skorzystanie z urządzenia osobom poruszającym

się na wózku. Pracownicy Stowarzyszenia Ostoja asystują w czasie poruszania się windą wszystkim wymagającym takiego wsparcia osobom.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Stowarzyszenia Ostoja.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na terenie budynku znajdują oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Skip to content