Osoby dorosłe

Osoby dorosłe

Stowarzyszenie „OSTOJA” daje wsparcie osobom dorosłym z niepełnosprawnościami w pełnym włączeniu społecznym, usamodzielnieniu i aktywizacji zawodowej.

Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrocławiu i Środzie Śląskiej, w których uczestniczy 130 osób. Aktywizację społeczną dla kolejnych 30 osób daje również Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu.

Pragnąc rozwoju i innowacyjnego podejścia do terapii realizujemy ze wsparciem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekty tj: Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne, Centrum Asystentury, Zatrudnienie Wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy.

Jesteśmy również partnerem w realizacji projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z naszych projektów korzysta każdego roku kilkaset osób.

Skip to content