Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Status projektu:

Realizowany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021
Termin realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 292 940,00zł

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 292 940,00zł

Cel główny projektu: zapewnienie usługi asystencji osobiste dla osób z niepełnosprawnościami, jako formy umożliwiającej samodzielność i niezależność życiową, zapewniającej ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji, defaworyzacji, umożliwienie procesów inkluzji społecznej.

Odbiorcy działań projektowych: Projekt dedykowany jest niepełnosprawnym mieszkańcom miasta Wrocław i powiatu wrocławskiego oraz miasta Środa Śląska i powiatu średzkiego.

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wraz z wymaganym zaświadczeniem psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.
 • osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Zakres wsparcia, które oferujemy, dotyczy pomocy w:

 • Wyjściu/powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i wszelkie formy terapeutyczne,
 • Zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału BO przy ich realizacji
 • Załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych wymagających obecności osobistej BO
 • Nawiązywaniu kontaktów/ współpracy z organizacjami dla osób z niepełnosprawnością
 • Korzystaniu z dóbr kultury
 • Wykonywaniu czynności dni codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – asystentura na terenie szkoły dla tej grupy BO realizowane będzie wyłączne w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi

Wskazany zakres wsparcia asystenckiego realizowany jest nieodpłatnie, zakres wsparcia może być świadczony 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Każdy dorosły uczestnik projektu może otrzymać wsparcie do 60 godzin w miesiącu a każde dziecko będące uczestnikiem projektu – do 30 godzin.

Warunki rekrutacji do projektu:

Wymagane dokumenty:

 • Karta Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021: pobierz dokument
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: pobierz dokument
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny
 • W przypadku osób do 16 r.ż. – zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta: pobierz dokument

Do biura projektu należy dostarczyć uzupełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami (*).

Kwalifikacja do projektu dokonywana jest przez koordynatora projektu na podstawie dostarczonych dokumentów i akceptacji regulaminu projektu.

Biuro projektu- dane adresowe:
Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław
tel. 71/344 78 02 lub 510 264 940
e-mail: sds@ostoja.org.pl

Biuro terenowe dla osób zamieszkujących miasto Środa Śląska i powiat średzki:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Kilińskiego 30, 55-300 Środa Śląska

*Po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 510 264 940.

Uwagi;
W godzinach realizacji usługi asystenckiej beneficjent nie może jednocześnie korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie – finansowanych z innych źródeł.

Zespół Asystentów:

Katarzyna Flig
Jako asystentka ze Stowarzyszeniem OSTOJA współpracuję od grudnia 2019 roku.
Obecnie jestem studentką drugiego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS.
Prywatnie- lubię jeździć konno, grać na pianinie i czytać książki.

 

Piotr Konieczny
Jako asystent ze Stowarzyszeniem OSTOJA współpracuję od czerwca 2019 roku.
Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą.
Prywatnie- lubię podróżować, zwiedzać i odkrywać opuszczone miejsca, wędrować po górach, obserwować dziką przyrodę, czytać książki i blogi na temat niekonwencjonalnych metod leczenia, wszelkiego rodzaju diet itp. Lubię gotować, tworzyć nowe dania. A także majsterkować, zdobywać wiedzę o nowinkach technicznych. Obejrzeć dobry film, posłuchać muzyki 🙂

 

Kinga Maćkow
Jako asystentka ze Stowarzyszeniem OSTOJA współpracuję od listopada 2020.
Wcześniej pracowałam jako asystentka, trenerka pracy oraz koordynatorka Pracowni Aktywizacji Społecznej w Fundacji Eudajmonia. Skończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika Specjalna oraz Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna.
Prywatnie- lubię gotowanie i piesze wędrówki.

 

Roman Tomasz Nowak
Jako asystent ze Stowarzyszeniem OSTOJA współpracuję od lipca 2021.
Doświadczenie niezbędne w pracy asystenta osobistego zdobyłem współpracując z OREW we Wrocławiu ul. Górnickiego 37; w życiu zajmowałem się też sztuką uliczną.
Prywatnie lubię towarzystwo mojego psa.

 

Max Pawlicki
Jako asystent ze Stowarzyszeniem OSTOJA współpracuję od listopada 2020.
Z wykształcenia jestem psychologiem, już na studiach wspierałem osoby z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowia psychicznego. W pracy kieruję się wartościami uważności i współczucia.
Prywatnie cenię sobie naturę i sztukę.

 

Nikodema Skiba
Jako asystentka ze Stowarzyszeniem OSTOJA współpracuję od czerwca 2019 roku.
Z zawodu jestem pielęgniarką.
Prywatnie – uwielbiam rozmowy z ludźmi i lubię zwierzęta, więc jestem wolontariuszem w DIOZ Jelenia Góra.

 

Janusz Trzebuchowski
Jako asystent ze Stowarzyszeniem OSTOJA współpracuję od września 2019.
Ukończyłem Technikum Włókiennicze w Łodzi, pracowałem w Łódzkiej Wytwórni Filmowej (na planach filmowych i planach wideoklipów).
Prywatnie- lubię rozmawiać z ludźmi, gotować, wędkować. Cenię sobie spokój i ciszę.

 

Izabela Tybiszewska
Jako asystentka ze stowarzyszeniem OSTOJA współpracuję od maja 2019 roku.
Wcześniej pracowałam jako asystent w Fundacji Eudajmonia oraz jako barista w jednej z wrocławskich kawiarni. Skończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością EiROzNI. Obecnie pracuję jako audytor.
W wolnej chwili uwielbiam usiąść nad książką z kubkiem dobrej kawy, wolny czas lubię spędzać też aktywnie na świeżym powietrzu.

 

Dominika Zadziorska
Jako asystentka ze Stowarzyszeniem OSTOJA współpracuję od października 2020.
Wcześniej pracowałam w branży gastronomicznej, skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Prywatnie – lubię podróżować.

 

Do pobrania (PDF):

Treść ogłoszenia konkursowego Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Skip to content