XII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej TURGOL 2018

XII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej TURGOL 2018

Status projektu:

XII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej TURGOL 2018 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Realizowany przez Stowarzyszenie „OSTOJA” od 16.07.2018 do 31.10.2018

Współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

XII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej TURGOL 2018 dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest cykliczną, dwudniową imprezą sportową, kierowaną głównie do osób z niepełnosprawnością.

TURGOL to nie tylko rozgrywki piłkarskie, to również:

  • towarzyszące im konkurencje sportowe, aktywizujące kibiców, – konkurs na najlepszego zawodnika „fair play”,
  • konkurs na najlepiej dopingujących kibiców,
  • wystawa twórczości plastycznej o tematyce sportowej,
  • możliwość spotkania z ludźmi sukcesu sportowego.

Adresatami oferty są dorosłe osoby niepełnosprawne, przejawiające zainteresowanie sportem, aktywnością ruchową i kibicowaniem. Będą to mieszkańcy Dolnego Śląska z około 10 powiatów m.in. Wałbrzyskiego, Dzierżoniowskiego, Trzebnickiego, Milickiego, Oleśnickiego, Brzeskiego, Wołowskiego, Kamiennogórskiego, Legnickiego, Średzkiego, Wrocławia. To głównie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, innych placówek pomocowych i aktywizujących społecznie i zawodowo, którzy na co dzień często mają ograniczone możliwości w zakresie wyboru formy aktywnego spędzania czasu i kontaktów społecznych, wykraczających poza społeczność placówki. Często ograniczona mobilność i samodzielność tych osób utrudnia im udział w podobnych imprezach masowych.

Skip to content