Działania wspierające rozwój dzieci i młodzieży

Działania wspierające rozwój dzieci i młodzieży

Status projektu:

„Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia „OSTOJA” we Wrocławiu i Środzie Śląskiej. Projekt Realizowany jest w ramach konkursu PFRON nr 2/2016”.

Czas jego realizacji to 01.04.2017 – 31.03.2019. Finansowany z PFRON.

Zespół tworzą:

 • pedagodzy: Patrycja Dobrzyńska, Magdalena Szewczyk
 • psycholodzy: Agnieszka Rybicka, Adrianna Głowacka-Przybyłło
 • logopedzi/ AAC: Mariola Koprek, Paulina Niegosz, Dorota Stańczyk
 • fizjoterapeuci: Agnieszka Latała, Joanna Rucińska
 • prawnik: Piotr Dąbrowski

Praca specjalistów obejmuje interdyscyplinarną diagnozę, specjalistyczne wizyty diagnostyczno-kontrolne oraz konstruowanie i realizację indywidualnych programów terapeutycznych. Program terapeutyczny każdego dziecka realizowany jest przez zespół w składzie: psycholog, lub/i pedagog specjalny lub/i logopeda lub/i fizjoterapeuta, lub/i inny terapeuta (według potrzeb dziecka).

Godziny pracy Ośrodka:

 • Poniedziałek 8.00-18.00
 • Wtorek 8.00-18.00
 • Środa 8.00-18.00
 • Czwartek 12.00-18.00
 • Piątek 8.00-15.00

Szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Metody pracy z dzieckiem i rodziną to:

 • terapia psychopedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • fizjoterapia(NDT-Bobath, terapia Kranio-Sakralna, Kinesiotaping)
 • stymulacja polisensoryczna
 • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • terapia integracji sensorycznej
 • oraz różne formy wspierania rodzin( psychologiczna, prawna)

Dziecko może uczestniczyć w jednym lub w obu programach wsparcia w zależności od posiadanych dokumentów kwalifikujących.

Pracę obu zespołów koordynuje Magdalena Litarska.

Założeniem projektu jest prowadzenie w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjnych Stowarzyszenia we Wrocławiu i Środzie Śląskiej uzupełniających programów wieloprofilowego usprawniania i stymulacji dla około 210 dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 25 roku życia z zaburzeniami rozwoju oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością, w systemie pobytu dziennego i/lub ambulatoryjnego.

Zajęcia prowadzone są w trybie ciągłym, przez cały rok, w dni robocze, według indywidualnych grafików zajęć, obejmujących wymiar zajęć wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb beneficjenta w zakresie wsparcia terapeutycznego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • rehabilitacja funkcjonalna
 • terapia mowy lub/i alternatywnego komunikowania się
 • asystentura osobista
 • zajęcia socjalizacyjne
 • indywidualne wsparcie psychopedagogiczne
 • grupowe wsparcie psychopedagogiczne
 • terapia metodą biofeedbacku
 • indywidualna terapia polisensoryczna
 • grupowa terapia polisensoryczna
 • poradnictwo dla rodzin

Działania projektowe są uzupełnieniem form pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, jakie realizowane są w w/w placówkach w ramach zadań edukacyjnych. Dzięki temu każdy beneficjent ma zapewniony dostęp do efektywnych, kompleksowych, ciągłych i wielospecjalistycznych oddziaływań w jednym miejscu.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest Pani Beata Cytowska.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Skip to content