Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne

Status projektu:

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA” we Wrocławiu jest projektem realizowanym w ramach konkursu 24 PFRON.

Czas jego realizacji: 01.04.2016 – 31.03.2018

Więcej informacji na stronie Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Skip to content