Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Status projektu:

Tytuł projektu: Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000187/01/D z dnia 15.03.2018

Termin realizacji projektu: Od 01.04.2018 do 31.03.2021

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 3 609 764,91

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 3 428792,91

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Witold Chomiszczak tel.785 409 000

Cel główny projektu: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Odbiorcy działań projektowych: Osoby dorosłe z niepełnosprawnością

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 140 osób

Warunki rekrutacji do projektu: Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce zamieszkania na terenie dot. realizacji zadania

Miejsce realizacji projektu: Województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, średzki, Wrocław

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

  • asystentura osobista
  • rewalidacyjne zajęcia grupowe
  • indywidualna terapia i rehabilitacja funkcjonalna

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

  • rekrutacja BO projektu – cały okres trwania projektu
  • tworzenie Indywidualnych Planów Działania – cały okres trwania projektu
  • indywidualna ocena postępów rehabilitacji – wrzesień oraz marzec każdego roku
  • realizacja wszystkich form wsparcia- cały okres realizacji projektu.

Najbardziej istotne aktualności dotyczących realizowanego projektu: Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne jako projekt niezwykle elastyczny w zakresie form działania daje możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych dorosłym osobom z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, wychodząc naprzeciw ich indywidualnym potrzebom.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Materiały graficzne
Skip to content