Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Status projektu:

Tytuł projektu: Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs  1/2023 „Możemy więcej”

Nr umowy i data zawarcia: UM/PW9/2024/2/O_DOLNOSLASKI/5807 z dnia 27.06.2024

Termin realizacji projektu: od 01.04.2024 do 31.03.2027

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: I okres realizacji: 1 687 900,48, II okres realizacji: 1 765 381,12, III okres realizacji: 1 807 277,92 , łącznie: 5 260 559,52

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Witold Chomiszczak tel. 785 409 000

Cel główny projektu: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Odbiorcy działań projektowych: Osoby dorosłe z niepełnosprawnością

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 100 osób

Warunki rekrutacji do projektu: Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce zamieszkania na terenie dot. realizacji zadania

Miejsce realizacji projektu: Województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, średzki, Wrocław

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

  • rewalidacyjne zajęcia grupowe
  • indywidualna terapia i rehabilitacja funkcjonalna

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

  • rekrutacja BO projektu – cały okres trwania projektu
  • tworzenie Indywidualnych Planów Działania – cały okres trwania projektu
  • indywidualna ocena postępów rehabilitacji – wrzesień oraz marzec każdego roku
  • realizacja wszystkich form wsparcia- cały okres realizacji projektu.

Najbardziej istotne aktualności dotyczących realizowanego projektu: Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne jako projekt niezwykle elastyczny w zakresie form działania daje możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych dorosłym osobom z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, wychodząc naprzeciw ich indywidualnym potrzebom.

Zapraszamy na profil Projektu na Instagramie: https://www.instagram.com/ctr_ostoja/

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Skip to content