Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Status projektu:

Tytuł projektu: Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000276/01/D z dnia 27.04.2021 r.

Termin realizacji projektu: Od 01.04.2021 do 31.03.2024

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: I okres realizacji: 1 153 601,72, II okres realizacji: 1 153 601,72 + aneks zwiększający: 185 729, 87, III okres realizacji: 1 308 466, 08, łącznie: 3 801 399,39

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Witold Chomiszczak tel. 785 409 000

Cel główny projektu: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Odbiorcy działań projektowych: Osoby dorosłe z niepełnosprawnością

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 100 osób

Warunki rekrutacji do projektu: Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce zamieszkania na terenie dot. realizacji zadania

Miejsce realizacji projektu: Województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, średzki, Wrocław

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

  • rewalidacyjne zajęcia grupowe
  • indywidualna terapia i rehabilitacja funkcjonalna
  • asystentura osobista

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

  • rekrutacja BO projektu – cały okres trwania projektu
  • tworzenie Indywidualnych Planów Działania – cały okres trwania projektu
  • indywidualna ocena postępów rehabilitacji – wrzesień oraz marzec każdego roku
  • realizacja wszystkich form wsparcia- cały okres realizacji projektu.

Najbardziej istotne aktualności dotyczących realizowanego projektu: Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne jako projekt niezwykle elastyczny w zakresie form działania daje możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych dorosłym osobom z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, wychodząc naprzeciw ich indywidualnym potrzebom.

Zapraszamy na profil Projektu na Instagramie: https://www.instagram.com/ctr_ostoja/

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Skip to content