mgoracy

Małgorzata Gorący

Prezes Zarządu

Antropolog (Uniwersytet Wrocławski), absolwentka podyplomowych studiów w zakresie zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), posiada 15-letnie doświadczenie w pracy badawczej (Zakład Antropologii PAN). Od 1993 roku współzałożyciel i lider organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych).

Inicjator i koordynator wrocławskiego programu wspomaganego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością TRENER (od 2001 roku). W prowadzonych przez nią według autorskiego programu szkoleniach dla trenerów pracy wspomaganej uczestniczyło ponad 450 osób. Za wdrożenie modelu zatrudnienia wspomaganego otrzymała nagrodę Prezydenta Wrocławia (2002) oraz tytuł „Lodołamacza Specjalnego” w konkursie „Lodołamacze 2006”.

Autorka publikacji oraz licznych wystąpień na seminariach, konferencjach i debatach w kraju i za granicą omawiających problematykę niepełnosprawności i uwarunkowań aktywizacji społecznej i zawodowej osób  niepełnosprawnych (Drezno, Hamburg, Frankfurt, Lwów, Bruksela).

Wchodzi w skład eksperckich zespołów roboczych pracujących nad systemowymi rozwiązaniami na rzecz zabezpieczania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin, na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.

(Rys. Agnieszka Koszelnik)

Skip to content