mkulczycka

Magdalena Kulczycka

Z-ca Kierownika CTR

Magister terapii zajęciowej, oligofrenopedagog, absolwentka wydziału pielęgniarskiego Medycznego Studium Zawodowego. Od 2003 roku związana ze Stowarzyszeniem OSTOJA. Do 2019 roku terapeuta zajęciowy prowadzący pracownię przyrodniczą, gospodarstwa domowego oraz przygotowania zawodowego. Od 2004 do 2005 roku trener pracy. Obecnie zastępca kierownika Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, asystent osób z niepełnosprawnościami oraz terapeuta. Wolne chwile poświęca na teatr i dobrą książkę. Lubi jeździć na rowerze oraz żeglować.

(Rys. Agnieszka Koszelnik)

Skip to content