07_asystent

Beata Cytowska

Wicedyrektor WWRiPP

Pedagog specjalny. Swoją pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną wiąże z aktywnością naukowo-badawczą jako nauczyciel akademicki – profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka licznych publikacji naukowych odzwierciedlających jej zaangażowanie w łączenie nauki z praktyką. Ze Stowarzyszeniem „Ostoja” związana od 1997 roku. Wicedyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA, odpowiedzialna za działalność Punktu Przedszkolnego OSTOJA i Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci koordynuje projekty współfinansowane ze środków PFRON.

Skip to content