Agnieszka Żukowska

07_asystent

Agnieszka Żukowska

Koordynator projektu asystenckiego

Terapeuta zajęciowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała we Wrocławskim Warsztacie Terapii Zajęciowej „Ostoja”.  Otwarta i energiczna, o świeżym spojrzeniu na pedagogikę oraz drugiego człowieka. Od 2022 roku koordynatorka projektu asystenckiego pod nazwą „Dostępność usług asystenckich szansą na wyższą jakość życia” oraz „Centrum Asystentury Ostoja”.

Skip to content