Logopeda

Logopeda

Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami zatrudni logopedę/logopedkę do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków PFRON.

Możliwa jest każda formuła zatrudnienia: umowa o pracę na pełnym lub niepełnym etacie, umowa zlecenie, samozatrudnienie.

Kontakt: Beata Cytowska, tel. 601-060-655.

cta-bg-01a
Skip to content