Dorota Kwiatkowska

AC_DK_foto_www

Dorota Kwiatkowska

Ulubionym tematem Artystki są zwierzęta. Rysuje Je w niezwykłym, wręcz mantrycznym skupieniu. W zależności od punktu widzenia twórczyni (mam tu na myśli dosłowność tego określenia) na białych brystolach pojawiają się stosunkowo niewielkie zwierzęta na tle ogromnej przestrzeni, które często są odcięte od siebie tylko czarnym konturem. Niekiedy na pierwszy plan przebija się figuratywność a niekiedy tylko symboliczność przechodząca w abstrakcję.

Zazwyczaj siada na malutkim krzesełku przed sztalugą i w skupieniu przegląda kolorowe pocztówki ze zwierzętami aby w końcu wybrać tę, która ma jej finalnie posłużyć jako inspiracja.

Następnie godzinami wpatruje się w rozpostartą przed nią białą przestrzeń. Gdy jest gotowa ołówkiem delikatnie nakreśla zarys pracy aby potem zająć się nakładaniem kolorów , bez pośpiechu od dolnej krawędzi kartki pojawiają się kolorowe kreski, które przechodzą w plamy aż wyłania się wybrane przez nią zwierzę. Potem nadchodzi czas na tło, które jest zazwyczaj w jednym kolorze o różnych odcieniach, zamaszyste ruchy sprawiają iż kolorowy pył z suchych pasteli unosi się nad artystką tworząc nad nią łunę . Jest to niesamowity widok zwłaszcza gdy do pracowni wpadają promienie słoneczne. Każde dzieło wieńczy kontur.

Prace autorki charakteryzuje minimalizm, który odzwierciedla się również w wypowiedziach artystki.

Na pytania dotyczące jej twórczości zazwyczaj odpowiada:
„Rysuję zwierzęta, Te duże i Te małe”
” Nosorożec jest duży a wąż mały”
” Zwierzęta są różne, kolorowe i ciekawe”
” Tu są zwierzęta”

…W ten sposób opisałabym Twórczynię rok temu.

Obecnie Artystka rysuje ptaki, które powstają znacznie szybciej , są większe i wypełniają sobą cała przestrzeń wokół. Są ogromne, majestatyczne i dumne.

Artystka ma swój ulubiony, gruby album, który codziennie z wielkim zainteresowaniem przegląda przy stole. Wybór jest szybki. Pewnie staje przed sztalugą i zdecydowanym ruchem ręki nakreśla kształt . Decyzja co do podjęcia kolorów tez jest łatwa. Czasami pierwsze wyłaniają się kolorowe zwierzęta a czasami stosunkowo niewielka przestrzeń wokół nich. Niezmienna natomiast jest ulubiona technika rysowania suchymi pastelami oraz zdecydowany charakterystyczny kontur.

Prace autorki nadal charakteryzuje minimalizm, w swoich pracach umieszcza tylko to, co uważa za niezbędne aby uchwycić to, co dla niej samej najważniejsze. Oto niektóre z wypowiedzi artystki:

„Ptaki latają poziomo lub pionowo”
„Ptaki latają nisko lub wysoko”
„Tu jest inny ptak”

(Notka dotycząca prac inspirowanych)
Niekiedy artystka wykonuje prace inspirując się twórczością wielkich artystów, takich jak Picasso, Chagall. Prace te zazwyczaj nazywa jako „Wielcy artyści Picassa” lub „Wielcy artyści Chagalla”

Skip to content