iPfron+ – nowy system PFRON
Cyfryzacja to więcej niż technologia. System iPFRON+ Proces ten otwiera nowe możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Komunikacja zdalna z wykorzystaniem technologii m…
1 / 1
Skip to content