asystent osobisty OSTOJA WrocławStowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami zakończyło realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej OSTOJA” – edycja 2022, Finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, uzyskaliśmy na realizację tego zadania kwotę 257 830,00zł na podstawie umowy z Gminą Wrocław.

W ramach programu zrekrutowanych zostało 54 osoby z niepełnosprawnością z czego:

  • 36 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 10 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 8 osób w wieku do 16r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej świadczyło 31 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, realizując łącznie 5433,5 godziny wsparcia.

Realizacja usługi asystentury miała na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie jej realizowania praw do niezależnego życia, poprzez wsparcie w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsce
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i inne zajęcia terapeutyczne, kształcenia ustawicznego itp.,
  • załatwieniu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury i dostępnych form rekreacji,
  • zaprowadzeniu/ przyprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do / lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły realizowana była wyłącznie, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Wesprzyj nas

Zbiórka na wkład własny

zrzutka wkład własny trenerzy Ostoja

LINK DO ZRZUTKI
Liczymy na Was

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?