Text Size

"Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia „OSTOJA” we Wrocławiu i Środzie Śląskiej. Projekt Realizowany jest w ramach konkursu PFRON nr 2/2016".

Czas jego realizacji to 01.04.2017 – 31.03.2019. Finansowany z PFRON.

 

Zespół tworzą:

 • pedagodzy: Patrycja Dobrzyńska, Magdalena Szewczyk
 • psycholodzy: Agnieszka Rybicka, Adrianna Głowacka-Przybyłło
 • logopedzi/ AAC: Mariola Koprek, Paulina Niegosz, Dorota Stańczyk
 • fizjoterapeuci: Agnieszka Latała, Joanna Rucińska
 • prawnik: Piotr Dąbrowski

 

Praca specjalistów obejmuje interdyscyplinarną diagnozę, specjalistyczne wizyty diagnostyczno-kontrolne oraz konstruowanie i realizację indywidualnych programów terapeutycznych. Program terapeutyczny każdego dziecka realizowany jest przez zespół w składzie: psycholog, lub/i pedagog specjalny lub/i logopeda lub/i fizjoterapeuta, lub/i inny terapeuta (według potrzeb dziecka).

Godziny pracy Ośrodka:

 • Poniedziałek 8.00-18.00
 • Wtorek 8.00-18.00
 • Środa 8.00-18.00
 • Czwartek 12.00-18.00
 • Piątek 8.00-15.00

Szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Metody pracy z dzieckiem i rodziną to:

 • terapia psychopedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • fizjoterapia(NDT-Bobath, terapia Kranio-Sakralna, Kinesiotaping)
 • stymulacja polisensoryczna
 • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • terapia integracji sensorycznej
 • oraz różne formy wspierania rodzin( psychologiczna, prawna)

Dziecko może uczestniczyć w jednym lub w obu programach wsparcia w zależności od posiadanych dokumentów kwalifikujących.

Pracę obu zespołów koordynuje Magdalena Litarska.

Założeniem projektu jest prowadzenie w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjnych Stowarzyszenia we Wrocławiu i Środzie Śląskiej uzupełniających programów wieloprofilowego usprawniania i stymulacji dla około 210 dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 25 roku życia z zaburzeniami rozwoju oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością, w systemie pobytu dziennego i/lub ambulatoryjnego.

Zajęcia prowadzone są w trybie ciągłym, przez cały rok, w dni robocze, według indywidualnych grafików zajęć, obejmujących wymiar zajęć wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb beneficjenta w zakresie wsparcia terapeutycznego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • rehabilitacja funkcjonalna
 • terapia mowy lub/i alternatywnego komunikowania się
 • asystentura osobista
 • zajęcia socjalizacyjne
 • indywidualne wsparcie psychopedagogiczne
 • grupowe wsparcie psychopedagogiczne
 • terapia metodą biofeedbacku
 • indywidualna terapia polisensoryczna
 • grupowa terapia polisensoryczna
 • poradnictwo dla rodzin

Działania projektowe są uzupełnieniem form pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, jakie realizowane są w w/w placówkach w ramach zadań edukacyjnych. Dzięki temu każdy beneficjent ma zapewniony dostęp do efektywnych, kompleksowych, ciągłych i wielospecjalistycznych oddziaływań w jednym miejscu.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest Pani Beata Cytowska.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON nowe logo

Możecie łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% dla OSTOI

1% dla OPP

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoralDolnośląska Akademia Rozwoju

Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryHASCO-LEKFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Rosa Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Fundacja Mode

Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy T-MOBILE

Targpiast TAXI Serc TIFF Center Wichot Transport Wyborcza XEOS