Text Size

Grantodawcą projektu jest Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Okres realizacji projektu: październik 2012 - wrzesień 2014 r.

Grantobiorcy:

Celem projektu jest:

 • zwiększenie aktywności obywatelskiej osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z woj. lubelskiego i dolnośląskiego oraz wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury społecznej i publicznej przez osoby niepełnosprawne poprzez dialog obywatelski z organami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za realizację polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych jako grupy dyskryminowanej.

Uczestnicy projektu:

 • osoby niepełnosprawne z Zamojszczyzny, Dolnego Śląska oraz z Newcastle w Wielkiej Brytanii
 • rodziny wychowujące osoby niepełnosprawne na Zamojszczyźnie i Dolnym Śląsku
 • przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku

Głównymi działaniami projektu są:
I. Kampania informacyjna.

 • Lokalne akcje z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 5 maja oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia;
 • Regionalne akcje z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 5 maja oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia;
 • Produkcja i rozpowszechnienie filmów dokumentalnych;
 • Konferencja w Zamościu prezentująca rozwiązania brytyjskie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym  w kwestiach wspieranego zatrudnienia oraz wspieranego zamieszkania oraz uniwersalnych przestrzeni publicznych;
 • Promocja projektu poprzez zamieszczanie informacji na temat działań projektowych  na stronach WWW realizatorów projektu.

II. Warsztaty dla uczestników projektu.

 • Warsztaty aktywności obywatelskiej dla rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych i dorosłych osób niepełnosprawnych;
 • Warsztaty edukacji obywatelskiej dla młodzieży niepełnosprawnej (Międzynarodowe warsztaty polsko-brytyjskiej młodzieży; niepełnosprawnej, lokalne warsztaty podnoszące kompetencje społeczne młodzieży z Zamojszczyzny i Dolnego Śląska);
 • Warsztaty dla realizatorów i  przedstawicieli administracji publicznej (samorząd lokalny i regionalny z Zamojszczyzny i Dolnego Śląska).

III. Prezentacja problematyki osób niepełnosprawnych, w tym inwentaryzacji barier i propozycji rozwiązań problemów społecznych na:

 • Posiedzeniach Sesji Rad Gmin/Miast;
 • Posiedzeniach Sejmików Wojewódzkich.

IV. Upowszechnienie  wypracowanego na poziomie lokalnym modelu "Niepełnosprawny- Pełnoprawny Obywatel".

 • opracowywanie raportów z działań przeprowadzonych na poziomie lokalnym;
 • przekazywanie raportów na poziom regionalny w celu upowszechnienia
 • upowszechnianie wypracowanego lokalnego modelu "Niepełnosprawny-Pełnoprawny Obywatel" w regionie.

DOKUMENTY z jakimi warto się zapoznać:

Możecie łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% dla OSTOI

1% dla OPP

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoralDolnośląska Akademia Rozwoju

Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryHASCO-LEKFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Rosa Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Fundacja Mode

Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy T-MOBILE

Targpiast TAXI Serc TIFF Center Wichot Transport Wyborcza XEOS