Text Size

Realizowany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021
Termin realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 292 940,00zł

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 292 940,00zł

Cel główny projektu: zapewnienie usługi asystencji osobiste dla osób z niepełnosprawnościami, jako formy umożliwiającej samodzielność i niezależność życiową, zapewniającej ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji, defaworyzacji, umożliwienie procesów inkluzji społecznej.

Odbiorcy działań projektowych: Projekt dedykowany jest niepełnosprawnym mieszkańcom miasta Wrocław i powiatu wrocławskiego oraz miasta Środa Śląska i powiatu średzkiego.

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wraz z wymaganym zaświadczeniem psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.
 • osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Zakres wsparcia, które oferujemy, dotyczy pomocy w:

 • Wyjściu/powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i wszelkie formy terapeutyczne,
 • Zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału BO przy ich realizacji
 • Załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych wymagających obecności osobistej BO
 • Nawiązywaniu kontaktów/ współpracy z organizacjami dla osób z niepełnosprawnością
 • Korzystaniu z dóbr kultury
 • Wykonywaniu czynności dni codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – asystentura na terenie szkoły dla tej grupy BO realizowane będzie wyłączne w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi

Wskazany zakres wsparcia asystenckiego realizowany jest nieodpłatnie, zakres wsparcia może być świadczony 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Każdy dorosły uczestnik projektu może otrzymać wsparcie do 60 godzin w miesiącu a każde dziecko będące uczestnikiem projektu – do 30 godzin.

Warunki rekrutacji do projektu:

Wymagane dokumenty:

 • Karta Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021: pobierz dokument
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: pobierz dokument
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny
 • W przypadku osób do 16 r.ż. - zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta: pobierz dokument

Do biura projektu należy dostarczyć uzupełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami (*).

Kwalifikacja do projektu dokonywana jest przez koordynatora projektu na podstawie dostarczonych dokumentów i akceptacji regulaminu projektu.

Biuro projektu- dane adresowe:
Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław
tel. 71/344 78 02 lub 510 264 940
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro terenowe dla osób zamieszkujących miasto Środa Śląska i powiat średzki:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Kilińskiego 30, 55-300 Środa Śląska

*Po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 510 264 940.

Uwagi;
W godzinach realizacji usługi asystenckiej beneficjent nie może jednocześnie korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie – finansowanych z innych źródeł.

Do pobrania (pdf):

Treść ogłoszenia konkursowego Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021

Czym jest CTR?

Twój 1% to szansa dla nas

1% szansą dla nas Ostoja Wrocław

Wesprzyj nas

Bezpieczne WTZ

projekt oynakowanie COVID Ostoja Wrocław

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON