Text Size

asystent projekt 2020 Ostoja WrocławTytuł projektu: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Realizowany w ramach konkursu: 2556

 

 

Termin realizacji projektu: 24.02.2020 - 31.12.2020

Koordynator projektu: Wioletta Piętal-Pyrek tel. 510-264-940

Koordynator zespołu asystentów: Małgorzata Musiałowicz tel. 71 3447802

Cel główny projektu: Usługi asystenckie będą miały na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania praw do niezależnego życia

Odbiorcy działań projektowych: Grupą docelową projektu będą dorosłe osoby zamieszkujące miasto Wrocław posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystencji osobistej i za pośrednictwem MOPS przyznane zostaną im usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Warunki rekrutacji do projektu: rekrutacja w trybie ciągłym dotyczy osób, które dostarczą wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny i uzyskają Kartę Zgłoszenia do programu „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2020 potwierdzona przez pracownika MOPS we Wrocławiu.

Miejsce realizacji projektu: Wrocław i woj. dolnośląskie w przypadku konieczności wyjazdu uczestnika zadania w ramach realizacji usługi asystenckiej.

asystent praca 2020 Ostoja WrocławKrótki opis zakresu wsparcia asystenckiego:

  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsce
  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
  • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika przy ich realizacji
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z organizacjami
  • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury.

Harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu: Zatrudnienie zespołu asystentów. Nabór beneficjentów projektu. Diagnoza ich potrzeb. Realizacja usług asystentury osobistej i prowadzenie grupy wsparcia dla zespołu asystentów. Ewaluacja. Powyższe działania realizowane są przez cały okres trwania projektu.

Krótka charakterystyka projektu:
Zespół asystentów osób niepełnosprawnych, będzie świadczyć usługi asystenckie na rzecz uczestników projektu – osób z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
Beneficjent projektu (lub jego opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia do biura projektu lub MOPS we Wrocławiu wymaganych dokumentów:

  1. Aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego
  2. Karty Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020
  3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kolejnym etapem rekrutacyjnym jest wypełnienie ankiety wywiadu oraz podpisanie Regulaminu świadczenia usług asystenckich dla zadania publicznego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Działania asystencji osobistej realizowane są ze środków gminy Wrocław, więc osoba zgłaszająca się nie może być uczestnikiem innego projektu z dofinansowaniem Gminy Wrocław w ramach środków Funduszu Solidarnościowego o tej samej formy wsparcia.

Zainteresowane osoby legitymujące się wymaganymi dokumentami, do kontaktu:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 510-264-940 lub 71/344-78-02,
adres biura: ul. Stawowa 1a, Wrocław biuro Środowiskowego Domu Samopomocy.

Do pobrania (pdf):

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI "WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST NIEZBĘDNE, SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE"

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław
wroclaw logo

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

1% podziękowanie

1% podziękowanie

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoralDolnośląska Akademia Rozwoju

Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryHASCO-LEKFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Rosa Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Fundacja Mode

Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy T-MOBILE

Targpiast TAXI Serc TIFF Center Wichot Transport Wyborcza XEOS