Text Size

projekt asystent Ostoja Wrocław

Tytuł projektu: Dostępność usług asystenckich szansą na wyższą jakość życia.

Realizowany w ramach konkursu: Szansa-Rozwój-Niezależność (nr 1/2018)

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000219/01/D z dnia 25.04.2019

Termin realizacji projektu: 01.04.2019-31.03.2020

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 743 824,00zł

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 706 617,00zł

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt) Wioletta Piętal-Pyrek tel. 510-264-940

Cel główny projektu: Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością maksymalnie możliwej aktywności osobistej i uczestnictwa w życiu rówieśniczym i społecznym poprzez świadczenie usług asystenckich w miejscu ich pobytu.

Odbiorcy działań projektowych: Osoby z niepełnosprawnością: podopieczni Stowarzyszenia, zarówno dzieci jak i dorośli, jak też osoby, które nie korzystają z oferty Stowarzyszenia „OSTOJA”

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 64 osoby w tym: 40 osób dorosłych i 24 dzieci

Warunki rekrutacji do projektu: Beneficjenci Ostateczni są rekrutowani spośród uczestników Stowarzyszenia „OSTOJA”, jak też osób niepełnosprawnych nie korzystających z oferty Stowarzyszenia. W celu skorzystania z oferty należy wypełnić i złożyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

Miejsce realizacji projektu: Województwo dolnośląskie, powiat: Wrocław, wrocławski, średzki, oławski, oleśnicki

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu: Usługi asystencji osobistej wspierają Beneficjentów Ostatecznych w wielu sferach życia, w czynnościach życia codziennego oraz w nabywaniu, rozwijaniu, i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu: Zatrudnienie zespołu asystentów. Nabór beneficjentów projektu. Diagnoza ich potrzeb i konstrukcja IPD. Realizacja usług asystentury osobistej i prowadzenie grupy wsparcia dla zespołu asystentów. Ewaluacja. Powyższe działania realizowane są przez cały okres trwania projektu.

Najbardziej istotne aktualności dotyczących realizowanego projektu: Zrekrutowaliśmy założona liczbę Beneficjentów Ostatecznych, jak też stworzyliśmy wykwalifikowany zespół asystentów realizujących powierzone zadania. Na dzień 31.10.2019 wykonaliśmy 51,5% założonych ilości godzin wsparcia asystenckiego. Udzieliliśmy wsparcia łącznie 70 osobom z czego: 26 dzieciom i 44 osobom dorosłym. Zadanie realizuje zespół 19 asystentów. W działania projektowe włączyło się 3 wolontariuszy.

 

Krótka charakterystyka projektu:

Zespół asystentów osób niepełnosprawnych, będzie świadczyć usługi asystenckie na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia – osób z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).

Asystenci będą realizować usługi zarówno dla osób, które na co dzień uczestniczą w zajęciach naszych placówek, jak i dla pozostałych podopiecznych Stowarzyszenia w miejscu ich pobytu – wspierając ich w przemieszczaniu się związanym z codzienną aktywnością, ułatwiając im funkcjonowanie na zajęciach, towarzysząc podczas wyjść itp.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Beneficjent projektu (lub jego rodzina) zobowiązany jest do dostarczenie do biura projektu wymaganych dokumentów:
1. Aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
2. Formularz zgłoszeniowy i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania (pdf)

Kolejnym etapem rekrutacyjnym jest wypełnienie ankiety wywiadu oraz formularza przyjęcia korzystania z usług asystenckich.

Działania asystencji osobistej realizowane są ze środków PFRON, więc osoba zgłaszająca się nie może być uczestnikiem innego projektu z dofinansowaniem PFRON o tym samym kierunku działania i tej samej formy wsparcia.

Zainteresowane osoby legitymujące się wymaganymi dokumentami, do kontaktu:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 510-264-940 lub 71/344-78-02, adres biura: ul. Stawowa 1a, Wrocław biuro Środowiskowego Domu Samopomocy.

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI "WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST NIEZBĘDNE, SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE"

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON nowe logo

Możecie łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% dla OSTOI

1% dla OPP

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoral

Dolnośląska Akademia Rozwoju Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Mode Fundacja Rosa HASCO-LEKKino Nowe Horyzonty KOGENERACJA

Media Markt Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy

T-MOBILE Targpiast TAXI Serc Wichot Transport Wyborcza XEOS