Text Size

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA” we Wrocławiu jest projektem realizowanym w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni” PFRON. Czas jego realizacji to 01.04.2018 – 31.03.2021 roku.

Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne „OSTOJA” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie OSTOJA od wielu lat. Najważniejszym zadaniem Centrum jest realizacja zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych oraz świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością po 18 roku życia. Wszystkie proponowane w ramach CTR formy wsparcia skupiają się na kreowaniu działań mających na celu szeroko rozumianą aktywizację osobistą i społeczną dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich maksymalne usprawnianie, usamodzielnianie a także motywowanie do aktywności poprzez rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego.

Ponadto poprzez bezpośrednie oddziaływanie na rzecz osób niepełnosprawnych Centrum wspiera także rodziny beneficjentów, podnosząc jakość ich życia i przeciwdziałając w ten sposób zjawisku wykluczania społecznego.

Centrum poprzez swoją ofertę daje propozycje aktywności i oferuje zindywidualizowane wsparcie dla ponad 100 osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne jako projekt niezwykle elastyczny w zakresie form działania daje możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych dorosłym osobom z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, wychodząc naprzeciw ich indywidualnym potrzebom.

Możecie łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% dla OSTOI

1% dla OPP

Trener pracy

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoral

Dolnośląska Akademia Rozwoju Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Mode Fundacja Rosa HASCO-LEKKino Nowe Horyzonty KOGENERACJA

Media Markt Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy

T-MOBILE Targpiast TAXI Serc Wichot Transport Wyborcza XEOS