Text Size

,,Zatrudnienie wspomagane skuteczną formą włączania w rynek pracy absolwentów szkół oraz placówek dla osób z niepełnosprawnością’’ na terenie Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w ramach konkursu 4/2017 pn. "Samodzielni i skuteczni" PFRON. Projekt trwa od 01.04.2018r. do 31.03.2021 r.

Celem projektu jest wdrażanie i kontynuowanie modelu zatrudnienia wspomaganego zgodnie ze standardami europejskimi, które przyjęliśmy jako najskuteczniejszą formę aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Do tej pory nasze działania skierowane były do osób pomiędzy 20 - 67 rokiem życia. W 2015r. jako zespół trenerów pracy wspomaganej przez kilka miesięcy realizowaliśmy projekt pt,, Dobre wsparcie na starcie, warunkiem sukcesu’’, którego celem było przygotowanie absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych do łagodnego przejściu ze środowiska szkolnego do środowiska pracowniczego. Nasze działania zakończyły się znalezieniem odpowiednich miejsca pracy dla osób, które podjęły w tamtym czasie z nami współpracę. Pozwoliło to na kontynuację ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego w społeczeństwie. To doświadczenie pokazało nam, że aby podtrzymać motywację młodzieży szkolnej do pracy oraz zdobytą przez nich wiedzę w placówce szkolnej musimy stworzyć nowy projekt skierowany w większym wymiarze do absolwentów szkół specjalnych. Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą jak największej liczbie młodych osób podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Projekt skierowany jest do absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych a także do wszystkich osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chciałyby podjąć pracę, korzystając ze wsparcia trenerów na otwartym rynku pracy. Obecne działania realizujemy ze środków PFRON, więc osoba zgłaszająca się do nas nie może być uczestnikiem innego projektu, o tym samym kierunku działania i dofinansowania.

Nasz zespół trenerów tworzą osoby, które jako pierwsze w Polsce zajęły się wdrażaniem modelu wspomaganego zatrudnienia i takie, które posiadają wieloletnie doświadczenie oraz te, które od niedawna dołączyły do naszego zespołu i zostały przeszkolone według przyjętych przez nas standardów działania. Jako trenerzy, podczas swojej pracy łączymy funkcje nauczyciela zawodu, doradcy zawodowego, terapeuty zajęciowego i osoby wspierającej.

 • Marcin Basaj trener pracy wspomaganej
 • Martyna Czyszczoń trener pracy wspomaganej
 • Małgorzata Gorący koordynator projektu
 • Piotr Piechaczyk trener pracy wspomaganej
 • Natalia Pikuła trener pracy wspomaganej
 • Joanna Urbaniak psycholog
 • Sylwia Wierzbowska trener mentor

Kierujemy się zasadą: ZATRUDNIĆ - WYSZKOLIĆ - UTRZYMAĆ

oraz wdrażając i kontynuując model wspomaganego zatrudnienia zgodnie ze standardami europejskimi. Nasze działania podejmować będziemy według pięcio-etapowego modelu wspomaganego zatrudnienia. Zakres naszego udzielanego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta.

 1. Przygotowanie kandydata do zatrudnienia.
 2. Ocena potencjału kandydata do zatrudnienia.
 3. Poszukiwanie stanowiska pracy.
 4. Zaangażowanie pracodawcy - analiza i dopasowanie miejsca pracy.
 5. Wprowadzenie i szkolenie w miejsce pracy, wsparcie długoterminowe (monitorowanie przebiegu pracy).

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI ,, WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST NIEZBĘDNE, SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE ‘’

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

zespół trenerów pracy

tel. kontaktowe: Sylwia Wierzbowska 695 037 965, Joanna Urbaniak 693 546 129

Możecie łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% dla OSTOI

1% dla OPP

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoral

Dolnośląska Akademia Rozwoju Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Mode Fundacja Rosa HASCO-LEKKino Nowe Horyzonty KOGENERACJA

Media Markt Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy

T-MOBILE Targpiast TAXI Serc Wichot Transport Wyborcza XEOS