Text Size

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – OSTOJA

Realizowany w ramach ogłoszonego przez Gminę Wrocław konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt „Asystent Osobisty osoby Niepełnosprawnej”

Termin realizacji projektu: 01.09.2021-31.12.2021

Czytaj więcej...

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Tytuł projektu: Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Czytaj więcej...

Zatrudnienie Wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy

Tytuł projektu: Zatrudnienie Wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 1/2020 pn. "Pokonamy bariery’’ z dnia 09-10-2020

Czytaj więcej...

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Realizowany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021
Termin realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021

Czytaj więcej...

„Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”

logo ueProjekt pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II” w ramach Działania: 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Całkowita wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 16 330 239,92 zł
Kwota dofinansowania wynosi: 15 434 898,92 zł

Data podpisania umowy: 28.06.2018 r.
Nr umowy: POWR.04.01.00-00-D203/17

Czytaj więcej...

Czym jest CTR?

Artyści Codzienności

Wesprzyj nas

Bezpieczne WTZ

projekt oynakowanie COVID Ostoja Wrocław

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON