-->

Centrum Asystentury OSTOJA

Nazwa projektu: Centrum Asystentury OSTOJA

Realizowany w ramach konkursu: 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31.10.2022 r.

Czytaj więcej...

Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Nazwa projektu: Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA

Realizowany w ramach konkursu: „ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ”

Czytaj więcej...

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Tytuł projektu: Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Czytaj więcej...

Zatrudnienie Wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy

Tytuł projektu: Zatrudnienie Wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 1/2020 pn. "Pokonamy bariery’’ z dnia 09-10-2020

Czytaj więcej...

„Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”

logo ueProjekt pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II” w ramach Działania: 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Całkowita wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 16 330 239,92 zł
Kwota dofinansowania wynosi: 15 434 898,92 zł

Data podpisania umowy: 28.06.2018 r.
Nr umowy: POWR.04.01.00-00-D203/17

Czytaj więcej...

fundusze celowe ostoja

Rozlicz PIT z aplikacją

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Czym jest CTR?

Wesprzyj nas

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?