Text Size

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
Stowarzyszenia Ostoja
ul. Stawowa 1A,
50-015 Wrocław,
tel./fax 71/344-78-02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik:
Wioletta Piętal-Pyrek
tel. 510 264 940

Środowiskowy Dom Samopomocy OSTOJA przy ulicy Stawowej 1a we Wrocławiu jest jednostką Stowarzyszenia OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, działającą od 01.09.2008.

Oferta ŚDS wynika głównie z rosnącego zapotrzebowania na tego typu działania, powstała jako alternatywa dla grupy osób z niepełnosprawnością, których możliwości samodzielnej egzystencji są znacząco ograniczone. ŚDS stał się możliwością przedłużenia ich pobytu w środowisku zarówno lokalnym jak i rodzinnym.

Podstawą prawną funkcjonowania ŚDS jest:

 • ustawa o Pomocy Społecznej,
 • ustawa o Zdrowiu Psychicznym,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z póż. zmian.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działalność wspierająco - aktywizującą dla 30 osób, które ukończyły 18 rok życia.

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00. Zajęcia wspierająco-aktywizujące odbywają się w wymiarze 6 godzin dziennie.

Koszty działalności są finansowane
ze środków budżetu państwa (wojewody) przekazywanych przez Gminę Wrocław

 

CELE I ZADANIA ŚDS:
Celem działalności ŚDS jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w sferze życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej poprzez działania, zmierzające do podnoszenia jakości życia i zapewnienia oparcia społecznego osobom, mającym trudności w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.

Udzielane wsparcie w szczególności dotyczy partnerskiej rady i pomocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych na bazie własnych zasobów, w dążeniu do usamodzielnienia się uczestników ŚDS, poprzez działania o charakterze wspierająco - aktywizującym.
Proponowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy program wspierająco-aktywizujący ma pomagać użytkownikom w rozwijaniu w jak największym stopniu ich autonomii oraz wspierać środowisko rodzinne.
Poprzez:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • Świadczenie usług specjalistycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szczególności: wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych w tym umożliwienie spożycia posiłku, poradnictwo psychologiczne i psychoedukację dla uczestników i ich rodzin, readaptację i pedagogizację dla uczestników i członków ich rodzin, poradnictwo socjalne (także dla rodzin, również na bazie zewnętrznych instytucji pomocowych), wsparcie w procesie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych w zakresie działań zmierzających do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia
 • Terapię ruchową,
 • Terapię zajęciową,
 • Zapewnianie oparcia społecznego, umożliwianie udziału w szeroko pojętej rehabilitacji, działaniach służących integracji uczestników Domu ze społecznością lokalną,
 • Wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, pomocowych w tym świadczeń zdrowotnych,

 

ORGANIZACJA DNIA:

7.00-9.00 Spotkania zespołu wspierajaco - aktywizujacego

Przygotowanie do zajęć, sprawowanie fachowej opieki nad obecnymi na terenie placówki uczestnikami.

8.00-9.00 Zajęcia świetlicowe - blok zajęć z integracji społecznej

9.00-14.30 - Praca tematyczna w grupach i indywidualnie (13.00-14.00 - przerwa na wspólny posiłek)

14.30-15.00 - Czas wolny zajęcia integracyjne, rozwój zainteresowań własnych, zapewnienie fachowej opieki dla uczestników przebywających na terenie placówki.

Istotną cechą jego funkcjonowania jest rola użytkowników w całości przedsięwzięcia - są oni bardziej gospodarzami niż podopiecznymi. Sami, w miarę indywidualnych możliwości decydują o tym, w jakich zajęciach będą uczestniczyć. Zadaniem terapeutów jest doradzenie i pomoc w realizacji poszczególnych zadań oraz kształtowanie i podnoszenie umiejętności niezbędnych do ich wykonania.

 

PROPONOWANE FORMY ZAJĘC TERAPEUTYCZNYCH

1.TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU:
a) trening samoobsługi - praca oparta na podnoszeniu umiejętności własnych uczestnika ukierunkowanych na naukę i doskonalenie umiejętności związanych z osobistą zaradnością życiową takich jak: wyrabianie poczucia estetyki, doskonalenie umiejętności związanych z dbaniem o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
c) trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu - terapia kulinarna, czynności związane z gospodarstwem domowym, umiejętności gospodarowania własnymi zasobami finansowymi, dokonywanie drobnych zakupów, dbanie o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny,

2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
a) umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych opartych na zasadach wzajemności, bezpieczeństwa.
b) motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości - zajęcia grupy wsparcia,
c) kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, w tym w rodzinie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności
d) podniesienie stopnia samoświadomości, kształtowanie poczucia własnej wartości,
e) nauka zachowań społecznych,
f) doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
a)-rozwijanie zainteresowania literaturą, audycjami telewizyjnymi, radiowymi, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych oraz imprezach okolicznościowych
b) umożliwienie uczestnictwa w wybranych formach terapii zajęciowej na bazie zainteresowań i możliwości własnych (np.: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, sylwoterapia itp.)
Procedura przyjęcia do placówki

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW CHCĄCYCH UCZESTNICZYĆ W FORMACH TERAPII PROWADZONYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Konieczność złożenia podania do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych mieszczącego się przy ul. Strzegomskiej 6, 53-611 Wrocław, lub do kierownika placówki ŚDS.
Umieszczenie w ŚDS odbywa się na bazie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dział adaptacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu ul. Strzegomska 6

Proszę o przygotowanie poniższych dokumentów wymaganych w procesie przygotowania i wydania decyzji:

 1. Aktualnej decyzji ZUS,
 2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub równoważnego,
 3. Ksero wypisów ze szpitala i innej dokumentacji medycznej (z trzech ostatnich lat?),
 4. Odcinka renty lub emerytury, zaświadczenia o dochodach z pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny,
 5. Ksero decyzji o dodatku mieszkaniowym oraz zasiłku z działu świadczeń rodzinnych,
 6. Ksero decyzji o przyznanie usług opiekuńczych,
 7. Jeśli osoba starająca się o przyznanie miejsca w ŚDS ma prawnego opiekuna lub kuratora ksero takiej decyzji,
 8. Wypełnione druki: zaświadczenia lekarskiego (lekarz POZ, psychiatra lub psycholog) do pobrania w DAON MOPS Strzegomska 6, Wrocław lub kierownika ŚDS,
 9. Na wywiad środowiskowy proszę przygotować: dowód osobisty, adres dzieci osobno zamieszkałych, książeczki opłat do wglądu.

images/SDS_ind_1d.jpgimages/SDS_ind_2d.jpgimages/SDSruch_1d.jpgimages/SDSruch_2d.jpgimages/SDSmuzykoterapia_d.jpgimages/SDSarte_1d.jpgimages/SDSarte_2d.jpgimages/SDSarte_3d.jpgimages/SDSarte_4d.jpgimages/SDSkulinaria_d.jpgimages/SDS_spol_1d.jpgimages/SDS_spol_2d.jpg

Możecie przekazać 1% dla ŚDS

Możecie łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% dla OSTOI

1% dla OPP

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoralDolnośląska Akademia Rozwoju

Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryHASCO-LEKFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Rosa Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Fundacja Mode

Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy T-MOBILE

Targpiast TAXI Serc TIFF Center Wichot Transport Wyborcza XEOS