Text Size

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) realizowany jest w placówce przy ul. Robotniczej 42 B (w ramach Zespołu Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA)

Program przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego oraz ich rodzin.

Przyjęcie do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

  • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • oświadczenia rodzica o wyborze ORE jako placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju jego dziecka

Zajęcia odbywają się codziennie (w dni robocze) w godz. 8.00 – 18.00, szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Zespół tworzą następujący specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda/neurologopeda/terapeuta AAC, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI).

Praca specjalistów obejmuje interdyscyplinarną diagnozę, konstruowanie i realizację indywidualnych programów wspomagania rozwoju oraz ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka.

Stosowane przez zespół specjalistyczny metody pracy z dzieckiem i rodziną to:

  • terapia psychologiczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • fizjoterapia
  • stymulacja polisensoryczna
  • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  • terapia integracji sensorycznej
  • oraz różne formy wspierania rodzin

Możecie łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% dla OSTOI

1% dla OPP

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoral

Dolnośląska Akademia Rozwoju Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Mode Fundacja Rosa HASCO-LEKKino Nowe Horyzonty KOGENERACJA

Media Markt Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy

T-MOBILE Targpiast TAXI Serc Wichot Transport Wyborcza XEOS