Text Size

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) realizowany jest w placówce przy ul. Robotniczej 42 B (w ramach Zespołu Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA)

Program przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego oraz ich rodzin.

Przyjęcie do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

  • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • oświadczenia rodzica o wyborze ORE jako placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju jego dziecka

Zajęcia odbywają się codziennie (w dni robocze) w godz. 8.00 – 18.00, szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Zespół tworzą następujący specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda/neurologopeda/terapeuta AAC, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI).

Praca specjalistów obejmuje interdyscyplinarną diagnozę, konstruowanie i realizację indywidualnych programów wspomagania rozwoju oraz ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka.

Stosowane przez zespół specjalistyczny metody pracy z dzieckiem i rodziną to:

  • terapia psychologiczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • fizjoterapia
  • stymulacja polisensoryczna
  • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  • terapia integracji sensorycznej
  • oraz różne formy wspierania rodzin

Twój 1% to szansa dla nas

1% szansą dla nas Ostoja Wrocław

1% dla OPP

1% podziękowanie

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoralDolnośląska Akademia Rozwoju

Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryHASCO-LEKFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Rosa Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Fundacja Mode

Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy T-MOBILE

Targpiast TAXI Serc TIFF Center Wichot Transport Wyborcza XEOS