Text Size

Ośrodek Rehebilitacyjno-Edukacyjny (ORE) 
Stowarzyszenia OSTOJA
ul. Malczycka 4, filia miejscowa: ul. Kilińskiego 33
55-300 Środa Śląska,
tel. 71/317-51-02
tel./fax 71/314-32-63
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor:
Alicja Winiarska
tel. 500 041 630

 

DZIAŁALNOŚĆ ORE
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Środzie Śląskiej jest niepubliczną, specjalistyczną wielofunkcyjną placówką edukacyjną.

Koszty działalności są finansowane
ze środków dotacji podmiotowej zgodnie z ustawą Prawo oświatowe przekazywanych przez Gminę Środa Śląska

Cele Ośrodka realizowane są w następujących formach:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju – dla dzieci od 0 do 7 roku życia. Głównym celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, m.in. pedagog specjalny, psycholog, logopeda, neurologopeda.
  Warunkiem przyjęcia do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest posiadanie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do programu wczesnego wspomagania.
  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach zarówno rannych, jak i popołudniowych, co pozwala na swobodny dostęp do naszej oferty.
 • Zespoły Przedszkolne Specjalne – dla dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej. Głównym celem pracy dydaktyczno – wychowawczej jest wszechstronny rozwój dziecka z niepełnosprawnością, kompleksowa opieka, edukacja i rehabilitacja uszkodzonych funkcji psychomotorycznych oraz zapewnienie dzieciom realizacji ich potrzeb poznawczych, emocjonalnych i społecznych.
  Warunkiem przyjęcia do Zespołu Przedszkolnego Specjalnego jest posiadanie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o kształceniu specjalnym oraz wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
  Grupy przedszkolne funkcjonują przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyjątkiem przerw świątecznych oraz przerw ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  Przedszkole, w miarę możliwości, organizuje bez dopłat dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapię logopedyczną i inne zgodnie z potrzebami dzieci.
 • Indywidualne lub/i grupowe zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne w ramach projektów grantowych, których celem jest podniesienie poziomu funkcjonowania i samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szeroko rozumianym życiu szkolnym i rówieśniczym, poprzez zabezpieczenie ich indywidualnych potrzeb rehabilitacyjno - terapeutycznych.
  Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  Zajęcia prowadzone są przez cały rok, od poniedziałku do piątku, według indywidualnych grafików zajęć, obejmujących wymiar zajęć wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb dziecka.

Twój 1% to szansa dla nas

1% szansą dla nas Ostoja Wrocław

Wesprzyj nas

Bezpieczne WTZ

projekt oynakowanie COVID Ostoja Wrocław

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON