Text Size

Ośrodek Rehebilitacyjno-Edukacyjny (ORE) 
Stowarzyszenia OSTOJA
ul. Malczycka 4, filia miejscowa: ul. Kilińskiego 33
55-300 Środa Śląska,
tel. 71/317-51-02
tel./fax 71/314-32-63
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor:
Alicja Winiarska
tel. 500 041 630

 

DZIAŁALNOŚĆ ORE
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Środzie Śląskiej jest niepubliczną, specjalistyczną wielofunkcyjną placówką edukacyjną.

Koszty działalności są finansowane
ze środków dotacji podmiotowej zgodnie z ustawą Prawo oświatowe przekazywanych przez Gminę Środa Śląska

Cele Ośrodka realizowane są w następujących formach:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju – dla dzieci od 0 do 7 roku życia. Głównym celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, m.in. pedagog specjalny, psycholog, logopeda, neurologopeda.
  Warunkiem przyjęcia do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest posiadanie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do programu wczesnego wspomagania.
  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach zarówno rannych, jak i popołudniowych, co pozwala na swobodny dostęp do naszej oferty.
 • Zespoły Przedszkolne Specjalne – dla dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej. Głównym celem pracy dydaktyczno – wychowawczej jest wszechstronny rozwój dziecka z niepełnosprawnością, kompleksowa opieka, edukacja i rehabilitacja uszkodzonych funkcji psychomotorycznych oraz zapewnienie dzieciom realizacji ich potrzeb poznawczych, emocjonalnych i społecznych.
  Warunkiem przyjęcia do Zespołu Przedszkolnego Specjalnego jest posiadanie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o kształceniu specjalnym oraz wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
  Grupy przedszkolne funkcjonują przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyjątkiem przerw świątecznych oraz przerw ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  Przedszkole, w miarę możliwości, organizuje bez dopłat dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapię logopedyczną i inne zgodnie z potrzebami dzieci.
 • Indywidualne lub/i grupowe zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne w ramach projektów grantowych, których celem jest podniesienie poziomu funkcjonowania i samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szeroko rozumianym życiu szkolnym i rówieśniczym, poprzez zabezpieczenie ich indywidualnych potrzeb rehabilitacyjno - terapeutycznych.
  Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  Zajęcia prowadzone są przez cały rok, od poniedziałku do piątku, według indywidualnych grafików zajęć, obejmujących wymiar zajęć wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb dziecka.

1% podziękowanie

1% podziękowanie

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoralDolnośląska Akademia Rozwoju

Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryHASCO-LEKFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Rosa Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Fundacja Mode

Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy T-MOBILE

Targpiast TAXI Serc TIFF Center Wichot Transport Wyborcza XEOS