Text Size
piątek 23 luty 2018

Możesz nam pomóc, wpłacając darowizny
na cele statutowe Stowarzyszenia Ostoja

Bank: PKO BP S.A. Oddział IV Wrocław
konto: 29 1020 5242 0000 2702 0151 3381

Procedura przyjęcia do placówki

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW CHCĄCYCH UCZESTNICZYĆ W FORMACH TERAPII PROWADZONYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Konieczność złożenia podania do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych mieszczącego się przy ul. Strzegomskiej 6, 53-611 Wrocław, lub do kierownika placówki ŚDS.

Umieszczenie w ŚDS odbywa się na bazie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dział adaptacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu ul. Strzegomska 6

Proszę o przygotowanie poniższych dokumentów wymaganych w procesie przygotowania i wydania decyzji:

  1. Aktualnej decyzji ZUS,
  2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub równoważnego,
  3. Ksero wypisów ze szpitala i innej dokumentacji medycznej (z trzech ostatnich lat?),
  4. Odcinka renty lub emerytury, zaświadczenia o dochodach z pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny,
  5. Ksero decyzji o dodatku mieszkaniowym oraz zasiłku z działu świadczeń rodzinnych,
  6. Ksero decyzji o przyznanie usług opiekuńczych,
  7. Jeśli osoba starająca się o przyznanie miejsca w ŚDS ma prawnego opiekuna lub kuratora ksero takiej decyzji,
  8. Wypełnione druki: zaświadczenia lekarskiego (lekarz POZ, psychiatra lub psycholog) do pobrania w DAON MOPS Strzegomska 6 ? Wrocław lub kierownika ŚDS,
  9. Na wywiad środowiskowy proszę przygotować: dowód osobisty, adres dzieci osobno zamieszkałych, książeczki opłat do wglądu.

Twój 1% dla Ostoi

Możesz pomóc

Możesz nam pomóc!!!
wpłacając darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia Ostoja
Bank: PKO BP S.A. Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381

Przekaż nam 1%

1% dla OPP

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

Radio Taxi Serc
dekoral
amrest

wall st
Green House
Fabryka św. Mikołaja