Text Size
piątek 23 luty 2018

Możesz nam pomóc, wpłacając darowizny
na cele statutowe Stowarzyszenia Ostoja

Bank: PKO BP S.A. Oddział IV Wrocław
konto: 29 1020 5242 0000 2702 0151 3381

Środowiskowy Dom Samopomocy

ostoja-stawowaŚrodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Stawowa 1A,
50-015 Wrocław,
tel./fax 71/344-78-02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik:
Wioletta Piętal
tel. 510 264 940

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Stawowej 1a we Wrocławiu jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA, działającą od 01.09.2008.

Powstał w związku z ogromną potrzebą zapewnienia wsparcia osobom, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w programie Warsztatu Terapii Zajęciowej i innych placówek dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Podstawą prawną funkcjonowania ŚDS jest:

 • ustawa o Pomocy Społecznej,
 • ustawa o Zdrowiu Psychicznym,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działalność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Uczestnikami ŚDS są osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim, umiarkowanym i lekkim, (gdy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej ma sprzężone zaburzenie, np. dysfunkcja narządu ruchu, wzroku, epilepsja, autyzm itp.), posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.

Jednym z głównych celów prowadzonej w ŚDS terapii jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy młodzieży, stworzenie warunków do równoprawnego ich uczestnictwa w życiu społecznym, a także włączanie jej w lokalne środowiska rówieśnicze. Nadrzędnym celem zajęć terapeutycznych jest praca nad maksymalnie możliwym usamodzielnianiem użytkowników przez sukcesywne poszerzanie i doskonalenie ich kompetencji społecznych oraz indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00. Zajęcia terapeutyczno-opiekuńcze odbywają się w wymiarze 6 godzin dziennie w kilku pracowniach a wybór poszczególnych pracowni to indywidualna decyzja każdego z uczestników.

Proponowane pracownie to:

 • pracownia umiejętności społecznych i osobistych
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia arteterapii
 • pracownia ruchu i rehabilitacji
 • pracownia muzykoterapii i komunikacji alternatywnej.

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada miejsca dla 30 osób.

Istotną cechą jego funkcjonowania jest rola użytkowników w całości przedsięwzięcia - są oni bardziej gospodarzami niż podopiecznymi. Sami, w miarę indywidualnych możliwości decydują o tym, w jakich zajęciach będą uczestniczyć. Zadaniem terapeutów jest doradzenie i pomoc w realizacji poszczególnych zadań oraz kształtowanie i podnoszenie umiejętności niezbędnych do ich wykonania.

Użytkownikami Domu są osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ze sprzężonymi niesprawnościami, które w odniesieniu do możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, są grupą najbardziej upośledzoną i spychaną na margines społeczeństwa. Jest to też grupa o najwyższym stopniu bezradności życiowej.

Oczekiwane rezultaty naszych działalności to m.in.:

 • zmiany wizerunku uczestników ŚDS
 • efektywna rewalidacja społeczna
 • zmiana sytuacji rodzin uczestników, stworzenie możliwości podniesienia jakości życia ich członków
 • podniesienie stopnia aktywności, zaradności i podniesienie poczucia własnej wartości uczestników ŚDS
 • aktywizacja lokalnych środowisk do wspólnego działania na rzecz przeciwdziałania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych

Twój 1% dla Ostoi

Możesz pomóc

Możesz nam pomóc!!!
wpłacając darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia Ostoja
Bank: PKO BP S.A. Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381

Przekaż nam 1%

1% dla OPP

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

Radio Taxi Serc
dekoral
amrest

wall st
Green House
Fabryka św. Mikołaja