piątek, maj 24, 2019
Text Size

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ?OSTOJA? z siedzibą przy ul. Stawowej 1A we Wrocławiu posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych:

Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 z późn. zmianami, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin w następujących podległych jednostkach organizacyjnych:

 1. Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny ul. Górnickiego we Wrocławiu
 2. Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne ul. Budziszyńska, ul. Litomska we Wrocławiu
 3. Ośrodek Rewalidacyjny Środa Śl.
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Litomska we Wrocławiu
 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Stawowa we Wrocławiu
 6. Warsztaty Terapii Zajęciowej Środa Śl.

Stowarzyszenie zarejestrowano w KRS Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna IV Wydz. Gospodarczy z datą 26.02.2002 pod nr 0000081524.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał Stowarzyszeniu nr identyfikacyjny Regon 930305389 dla rodzaju działalności PKD ?Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana?.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego wg postanowienia Sądu Rejonowego Wrocław ? Fabryczna WR.NNS-REJ.KRS/19461/4/389.

Dane członków ZARZĄDU:

 1. Małgorzata GORĄCY - Prezes Stowarzyszenia
 2. Piotr PIECHACZYK - Wiceprezes Stowarzyszenia
 3. Marek KURKOWSKI - Skarbnik Stowarzyszenia
 4. Robert WIECZOREK - Sekretarz
 5. Zofia LASYK - Członek Zarządu
 6. Janusz KOPEĆ - Członek Zarządu
 7. Joanna WOJNIŁO - Członek Zarządu
 8. Roman CHRZANOWSKI - Członek Zarządu
 9. Romana DOBRZAŃSKA RĘKAS ? Członek Zarządu

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin , znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu społecznym .

Bilans i Rachunek zysków i strat dotyczą roku obrotowego 2007 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 m-cy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego z zachowaniem zasad rachunkowości i uwzględnieniu porównywalności kolejnych lat obrotowych.

Możecie łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% dla OSTOI

1% dla OPP

Trener pracy

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoral

Dolnośląska Akademia Rozwoju Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja Agory

Fundacja KGHM Polska Miedź S.A.Fundacja Mode Fundacja Rosa HASCO-LEK Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA

Media Markt Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy

T-MOBILE Targpiast TAXI Serc Wyborcza XEOS