Text Size

Rok 2019

 • utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Zespole Placówek Edukacyjnych OSTOJA we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej

Rok 2018

 • Pierwszy, samodzielnie realizowany projekt Trenera Pracy Wspomaganej

Rok 2016

 • Zainicjowanie prowadzenia projektów teatralnych i stworzenie grupy TeatrOstoja

Rok 2014

 • stworzenie samodzielnej placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie przy ul Robotniczej

Rok 2013

 • powstanie pierwszych stałych mieszkań treningowych i wspieranych

Rok 2012

 • organizacja placówek dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych w Środzie Śląskiej (grupy przedszkolne i rewalidacyjno-wychowawcze)

Rok 2011

 • na początku roku dostosowano statut Stowarzyszenia do znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • rozpoczynamy profesjonalne przygotowania do ogólnopolskich mistrzostw w bocci
 • zorganizowaliśmy I edycję KREACJI ? Dolnośląskiego Festiwalu Kreatywnego Działania

Rok 2010

 • dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejne trzy lata.
 • Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Goszczącej Wolontariatu Europejskiego. Akredytacja obejmuje okres trzech lat
 • realizujemy drugi projekt mieszkania treningowego
 • w Stowarzyszeniu powstaje Grupa Filmowa OSTOJA ? osoby niepełnosprawne wraz z terapeutami tworzą filmy dokumentalne i animacje
 • Stowarzyszenie wzięło udział w kampanii obywatelskiej ?Jesteśmy Polakami", której celem było zwrócenie uwagi na problem braku równych szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do realizowania swoich planów i uczestnictwa w życiu społecznym.

Rok 2009

 • w Stowarzyszeniu rozpoczyna działalność artystyczną nowy zespół muzyczny Maszyniści Dźwięku
 • rozpoczynamy pilotażowy projekt mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych, gdzie przy wsparciu asystentów mieszkańcy mogą doświadczać samodzielności i zdobywać nowe umiejętności

Rok 2008

 • w listopadzie Stowarzyszenie uroczyście obchodzi jubileusz 15 - lecia działalności
 • w ramach projektu SIEĆ MPD podejmujemy partnerską współpracę z organizacjami działającymi na rzecz rodzin z dziećmi z mpdz na terenie całego kraju - celem projektu jest wypracowanie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu
 • we wrześniu przy ulicy Stawowej 1a we Wrocławiu rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy OSTOJA z 30 miejscami dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • po remoncie budynku przy ulicy Litomskiej w działającym tam Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestniczy 95 osób
 • w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 30 otworzyliśmy Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju dla około 50 dzieci do 7 roku życia.

Rok 2007

 • od stycznia zachodzą zmiany w naszej strukturze organizacyjnej ? powołujemy jednostkę administracyjną do obsługi administracyjno ? księgowej wszystkich przedsięwzięć Stowarzyszenia oraz wprowadzamy zmianę w organizacji wrocławskich warsztatów terapii zajęciowej (łączymy organizacyjne 2 wrocławskie warsztaty w jeden organizm), pozwoli to na bardziej sprawną i efektywną realizację założonych zadań.

Rok 2006

 • rozszerzona została działalność naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej od tego roku łącznie z oferty naszych warsztatów korzysta 110 osób niepełnosprawnych
 • coraz większe sukcesy uczestnicy naszych placówek dla młodzieży odnoszą rozwijając swoje talenty jako członkowie grupy teatralnej SPLENDOR oraz grupy muzycznej PRZYSTANEK oraz jako uczestnicy wielu przedsięwzięć realizowanych we współpracy z lokalnymi instytucjami i placówkami kultury
 • wolontariusze stowarzyszenia razem z grupą młodzieży niepełnosprawnej przygotowują i rozpoczynają realizację projektu ?Tańczyć każdy może"

Rok 2005

 • luty ? organizacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego
 • Ośrodek Rehabilitacyjno ? Edukacyjny Stowarzyszenia otrzymał rekomendacje do realizacji rządowego programu pilotażowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie" na lata 2005 -2007
 • rozwija się współpraca z PTC ERA ? rozpoczęliśmy organizację cyklicznych ogólnopolskich spotkań podnoszących umiejętności kadry specjalistycznej pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

Rok 2004

 • kwiecień ? dar Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA pozwolił na realizację Sali Doświadczania Świata SNOEZELEN w Ośrodku Rehabilitacyjno ? Edukacyjnym we Wrocławiu
 • listopad - Warsztat Terapii Zajęciowej i Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne przeprowadzamy z budynku przy ulicy Stawowej 1a do nowej siedziby przy ulicy Litomskiej 10 (budynek po zlikwidowanym żłobku)
 • grudzień ? rozpoczynają działalność 2 kolejne warsztaty terapii zajęciowej Stowarzyszenia: dla 30 osób we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 1a (WTZ OSTOJA II) i dla 25 osób w Środzie Śląskiej przy ulicy Kilińskiego 30 (WTZ OSTOJA III).

Rok 2003

 • listopad ? we Wrocławiu powstał Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35 uczestników (WTZ OSTOJA I)
 • aktywnie współpracujemy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w realizacji pilotażowego projektu wspomaganego zatrudniania TRENER

Rok 2002

 • od kwietnia do sierpnia - Stowarzyszenie Pomocy ?Ludzie Ludziom" wykonało remont budynku przy ulicy Górnickiego
 • wrzesień ? Ośrodek Rehabilitacyjno?Edukacyjny rozpoczął swoją działalność w nowej siedzibie (55 miejsc w pobycie dziennym),
 • październik ? przy ulicy Stawowej 1a rozpoczęło działalność Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne
 • Stowarzyszenie przyjęło nazwę skróconą OSTOJA ? pomysłodawcą nazwy jest Katarzyna Owsiak

Rok 2001

 • we wrześniu zapadła decyzja o przekazaniu nam budynku przy ulicy Górnickiego 37a we Wrocławiu jako nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno?Edukacyjnego dla dzieci.

Rok 2000

 • przy współpracy MEN i samorządu Miasta Wrocławia rozpoczęliśmy realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci do dziesiątego roku życia.

Rok 1999

 • utworzona została i rozpoczęła swoją działalność młodzieżowa grupa terapeutyczna w budynku przy ulicy Czajkowskiego we Wrocławiu

Rok 1998

 • rok remontów popowodziowych,

Rok 1997

 • zarejestrowany został Ośrodek Rehabilitacyjno?Edukacyjny i rozpoczął działalność w budynku przy ulicy Stawowej 1a w Wrocławiu w formie Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych dla dzieci z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością oraz młodzieżowych grup wsparcia,
 • od lipca rodzice i kadra Stowarzyszenia włączyli się aktywnie w akcję pomocy powodzianom organizowaną przez WSON.

Rok 1996

 • przenieśliśmy siedzibę Stowarzyszenia do Ośrodka przy ulicy Stawowej 1a,
 • od września Szkoła Podstawowa Nr 116 została szkołą gminną i funkcjonuje jako ?szkoła bliźniacza" w Zespole Szkół Nr 1 na wrocławskim osiedlu Kozanów

Rok 1995

 • w lutym od Dolnośląskiej Fundacji ?Pomoc Dzieciom" przejęliśmy Ośrodek Szkolno?Rehabilitacyjny wraz ze Szkołą Podstawową Nr 116 przy ulicy Stawowej 1a we Wrocławiu,
 • przejęliśmy od Fundacji ?Sprawni Inaczej" Osiedlowy Klub Terapeutyczny przy ulicy Budziszyńskiej 96a we Wrocławiu
 • w Środzie Śląskiej zorganizowaliśmy Ośrodek Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży ?Poziomka"
 • w Oławie powstała Świetlica Integracyjna dla dzieci i młodzieży, a w Wołowie ośrodek dla dzieci przy przedszkolu ?Słoneczko"

Rok 1994

 • prowadziliśmy: hipoterapię, rehabilitację domową, zajęcia Pracowni Terapii Ręki i Mowy (przy ulicy Włodkowica 8 we Wrocławiu, w gościnnej Fundacji Nadzieja), turnusy rehabilitacyjne,
 • otworzyliśmy biuro przy ulicy Krowiej 1 we Wrocławiu.

Rok 1993

 • w listopadzie nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia

 

1% podziękowanie

1% podziękowanie

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoralDolnośląska Akademia Rozwoju

Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryHASCO-LEKFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Rosa Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Fundacja Mode

Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy T-MOBILE

Targpiast TAXI Serc TIFF Center Wichot Transport Wyborcza XEOS