Text Size

CTR Ostoja treningi piłkarskie

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty - zamgławiacze

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy 4 sztuk zamgławiaczy/fumigatorów do dezynfekcji pomieszczeń spełniających wymagania zawarte w uproszczonej specyfikacji.

Biorąc pod uwagę cenę, warunki serwisowania oraz czas realizacji zamówienia, spośród 13 oferentów wybrana została firma: Pracownia Badawczo – Rozwojowa Marcin Mróz, ul. Kościuszki 132/1, 49-340 Lewin Brzeski.

Dziękujemy wszystkim firmom za przesłanie swoich ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty - UV-C

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy 13 sztuk lamp przepływowych/oczyszczaczy UV-C ROCH 72.

Biorąc pod uwagę cenę, warunki serwisowania oraz czas realizacji zamówienia, wybrana została firma: PARAMID 3D Tomasz Wójcik, Biuro Rozwoju i Technologii, ul. Arkuszowa 75, 01-934 Warszawa

Dziękujemy wszystkim firmom za przesłanie swoich ofert.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych - regularnego przewozu specjalnego osób niepełnosprawnych za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: 1. TAXI OSOBOWE FIRMA TRANSPORTOWO - HANDLOWA PASZEK Waldemar 2. FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA Sebastian PASZEK, ul. Kraszewskiego 7/4, 50-229 WROCŁAW

Do pobrania (pdf):

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz "OSTOJA" z siedzibą przy ul. Stawowej 1A we Wrocławiu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych - regularnego przewozu specjalnego osób niepełnosprawnych (CPV 60130000-8) ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ostoja.org.pl i w siedzibie Zamawiającego - ofertę, spełniającą wymagania określone w siwz i w ogłoszeniu o przetargu, złożył jeden Wykonawca - konsorcjum firm:

  1. TAXI OSOBOWE FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA PASZEK Waldemar z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kraszewskiego 7/4
  2. FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA Sebastian PASZEK z siedzibą we Wrocławiu przy ul. W. Pola 56

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianie i modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją zestawu rozdzielczego instalacji c.o. w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Górnickiego 37a we Wrocławiu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę CHATEX Sp. z o.o., ul. Wrocławska 42, 56-400 OLEŚNICA.

Do pobrania (pdf):

Artyści/stki Codzienności

Przyłącz się do nas

Wesprzyj nas

Bezpieczne WTZ

projekt oynakowanie COVID Ostoja Wrocław

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?