-->

30 lat Stowarzyszenia Ostoja Wrocław Środa Śląska

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty - zamgławiacze

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy 4 sztuk zamgławiaczy/fumigatorów do dezynfekcji pomieszczeń spełniających wymagania zawarte w uproszczonej specyfikacji.

Biorąc pod uwagę cenę, warunki serwisowania oraz czas realizacji zamówienia, spośród 13 oferentów wybrana została firma: Pracownia Badawczo – Rozwojowa Marcin Mróz, ul. Kościuszki 132/1, 49-340 Lewin Brzeski.

Dziękujemy wszystkim firmom za przesłanie swoich ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty - UV-C

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy 13 sztuk lamp przepływowych/oczyszczaczy UV-C ROCH 72.

Biorąc pod uwagę cenę, warunki serwisowania oraz czas realizacji zamówienia, wybrana została firma: PARAMID 3D Tomasz Wójcik, Biuro Rozwoju i Technologii, ul. Arkuszowa 75, 01-934 Warszawa

Dziękujemy wszystkim firmom za przesłanie swoich ofert.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych - regularnego przewozu specjalnego osób niepełnosprawnych za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: 1. TAXI OSOBOWE FIRMA TRANSPORTOWO - HANDLOWA PASZEK Waldemar 2. FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA Sebastian PASZEK, ul. Kraszewskiego 7/4, 50-229 WROCŁAW

Do pobrania (pdf):

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz "OSTOJA" z siedzibą przy ul. Stawowej 1A we Wrocławiu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych - regularnego przewozu specjalnego osób niepełnosprawnych (CPV 60130000-8) ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ostoja.org.pl i w siedzibie Zamawiającego - ofertę, spełniającą wymagania określone w siwz i w ogłoszeniu o przetargu, złożył jeden Wykonawca - konsorcjum firm:

  1. TAXI OSOBOWE FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA PASZEK Waldemar z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kraszewskiego 7/4
  2. FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA Sebastian PASZEK z siedzibą we Wrocławiu przy ul. W. Pola 56

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianie i modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją zestawu rozdzielczego instalacji c.o. w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Górnickiego 37a we Wrocławiu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę CHATEX Sp. z o.o., ul. Wrocławska 42, 56-400 OLEŚNICA.

Do pobrania (pdf):

fundusze celowe ostoja

Rozlicz PIT z aplikacją

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Wesprzyj nas

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?